reklama

reklama

/>

Rozpoczęli nową kadencję

Rozpoczęli nową kadencję Rozpoczęli nową kadencję

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik wręczyli nominacje członkom Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

W jej skład weszli przedstawiciele marszałka, sejmiku, wojewody oraz sektora pozarządowego.

- Dzisiejsze spotkanie jest początkiem naszej współpracy, która mam nadzieję, będzie owocna i dzięki której podejmiemy wspólnie wiele inicjatyw w zakresie działalności pożytku publicznego. Życzę Państwu energii do działania i powodzenia w realizacji zadań – mówił marszałek Andrzej Bętkowski..

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 12 osób. Jej kadencja trwać będzie do 2024 roku. Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Konsultuje między innymi programy współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych i sprawy związanych z ustaleniem ich standardów. Udziela także pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Jednym z ważniejszych zadań Rady jest opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa.

W skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2021 – 2024 weszło: trzech przedstawicieli marszałka, jeden przedstawiciel wojewody, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa oraz sześciu członków reprezentacji organizacji pozarządowych. Wśród nich znaleźli się:
1.      Marek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2.      Agnieszka Buras – Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
3.      Damian Gad – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
4.      Piotr Kisiel – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
5.      Magdalena Kusztal – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
6.      Marcin Bęben – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7.      Ks. Krzysztof Banasik – Caritas Diecezji Kieleckiej.
8.      Karolina Kasprzycka – Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
9.      Paweł Kwietniewski – Futerski – Fundacja im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.
10. Paulina Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach.
11. Tomasz Rejmer – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.
12. Tomasz Tkaczyk – Stowarzyszenie Patriotyczne w Kielcach.
 

Mam nadzieję, że Rada składająca się z członków o tak bogatym doświadczeniu zawodowym i społecznym będzie nas mocno wspierać swoimi pomysłami. Ufam, że będziecie Państwo dążyć do podniesienia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie pożytku publicznego. Liczymy na dobrą i aktywną współpracę – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.
 

Podczas pierwszego posiedzenia Rada m.in. wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Damiana Gada,  Wiceprzewodniczących -  ks. Krzysztofa Banasika i Piotra Kisiela oraz Sekretarza – Paulinę Papkę. Zaopiniowała także projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Kielcach

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •