reklama

reklama

/>

reklama

/>

Terytorialsi podpisali porozumienie ze Świętokrzyską Policją

Terytorialsi podpisali porozumienie ze Świętokrzyską Policją Terytorialsi podpisali porozumienie ze Świętokrzyską Policją

29 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotr Hałys oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Kaleta, podpisali porozumienie formalizujące wzajemną współpracę. Dokument określa zasady podejmowania wspólnych działań m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz działalności szkoleniowej.

Głównymi założeniami porozumienia zawartego pomiędzy brygadą, a Świętokrzyską Policją jest określenie zakresu i zasad szerokiej współpracy obu służb mundurowych. Aby przygotować się do wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych planowane są wspólne szkolenia. Podczas nich będą poruszane tematy m.in. ze sposobu przekazywania informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystania z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, świadczenia usług dydaktycznych oraz współpracy kadry instruktorskiej. Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania - zgodnie z zawartymi umowami - z zakwaterowania i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.

"Porozumienie pozwoli na ściślejszą współpracę, zwiększy ilość wspólnych szkoleń, ćwiczeń i usprawni współdziałanie. Zakładam, że ścisła współpraca w efekcie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Polepszy szybkość i jakość reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi" – powiedział Dowódca 10 ŚBOT płk Piotr Hałys

Podstawą do zawarcia tego typu umowy pomiędzy brygadami OT, a wojewódzkimi komendami policji jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 br. przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Podpisany dokument przekłada się dziś na praktyczne działania i usprawnia podejmowanie wspólnych akcji wojska i policji na szczeblu lokalnym 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej od początku formowania, rozpoczęła współpracę ze Świętokrzyską Policją.

W czasie zagrożenia powodziowego w 2019 roku „Świętokrzyscy Terytorialsi” wspomagali działania strażaków i policjantów w umacnianiu wałów na Wiśle, w Zawichoście. Wspierali również w monitorowaniu Wisły poprzez wykorzystanie dronu do obserwowania stanu rozlewisk. Ponadto żołnierze 10 ŚBOT wspomagali małogoskich policjantów w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny w miejscowości Żarczyce. W czasie pandemii koronawirusa realizując operacje „Odporna Wiosna” oraz „Trwała Odporność” żołnierze 10 ŚBOT wspierali Świętokrzyską Policję w monitorowaniu osób przebywających na kwarantannach czy też prowadzili wspólne patrole monitorujące przestrzeganie obostrzeń.

Świętokrzyskich żołnierzy WOT oraz Policjantów możemy również zobaczyć na polanie ”WYKUS” gdzie współorganizują coroczne czerwcowe uroczystości rocznicowe upamiętniające Żołnierzy Armii Krajowej środowisk „Ponury, Nurt”.

 

 

 

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •