Logo
Wydrukuj tę stronę

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - kierowcy uwaga na zmiany!

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - kierowcy uwaga na zmiany!

Od 16 do 22 września Kielce, wraz z tysiącami innych europejskich miast, obchodzą Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Mieszkańców czeka w tych dniach sporo zmian i wydarzeń towarzyszących.

W Dolinie Silnicy odbędzie się Kieleckie Święto Rowerzysty. Na ulicy Staszica na jeden dzień całkowicie znikną samochody.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania Komisji Europejskiej, która promuje zmianę zachowań na rzecz aktywnej mobilności, transportu publicznego oraz innych czystych, inteligentnych rozwiązań transportowych.

W Kielcach pierwsze duże wydarzenie nastąpi w sobotę, gdy na ul. Głowackiego zostanie uruchomiony woonerf - oznacza to wprowadzenie zasad gdzie piesi i rowerzyści mają priorytet przed samochodami. Tego dnia, na miejscach parkingowych, odbędą się występy artystyczne, będą prezentowane wystawy i ekspozycje.

W niedzielę, odbędzie się Kieleckie Święto Rowerzysty. W samo południe z Rynku wyruszy rowerowy korowód. Wśród atrakcji - grill, muzyka, koncerty, animacje, gry i zabawy dla dzieci. Miejscem spotkań będzie Dolina Silnicy.

Przy okazji zaplanowanych wydarzeń, mieszkańcy powinni przygotować się na trwałe zmiany w organizacji ruchu w śródmieściu Kielc. Od poniedziałku, 20 września na ulicy Sienkiewicza, przy mostku na Silnicy, pomiędzy ulicą Dużą i Małą oraz na Placu Literatów ustawione zostaną donice. Na deptaku pilotażowo dopuszczony będzie ruch rowerów.

Ulica Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do skrzyżowania z ul. Panoramiczną zostanie wyłączona z ruchu ogólnodostępnego.

Na ślepym fragmencie ul. Bodzentyńskiej, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Kościuszki, zostanie zlikwidowany postój TAXI. W jego miejscu zostaną wyznaczone równoległe miejsca postojowe.

Dodatkowo dla ruchu udostępniony zostanie odcinek ul. Silnicznej pomiędzy ul. Pelca a Piotrkowską. Będzie on jednokierunkowy tak jak odcinek ul. Piotrkowskiej, od skrzyżowania z ul. Silniczną do skrzyżowania z ul. Pelca, gdzie po stronie północnej zostaną wytyczone miejsca parkingowe.

Wydarzenie zakończy Dzień bez Samochodu, który corocznie odbywa się 22 września. W związku z obchodami, całkowicie dla ruchu samochodowego zostaną zamknięte tego dnia ul. Staszica, ul. Zamkowa oraz fragment ul. Solnej. Tego dnia mieszkańcy będą mogli bezpłatnie poruszać się komunikacją miejską.

Więcej informacji na stronie www.um.kielce.pl.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.