Logo
Wydrukuj tę stronę

Projekt Różowa Skrzyneczka w gronie finalistów europejskiego konkursu

Projekt Różowa Skrzyneczka w gronie finalistów europejskiego konkursu Projekt Różowa Skrzyneczka w gronie finalistów europejskiego konkursu

Realizowane w Kielcach, z inicjatywy Radnego Michała Brauna, działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn związane z zapobieganiem ubóstwu menstruacyjnemu znalazło się w gronie finalistów europejskiego konkursu Innovation in Politics Awards. Projekt Różowa Skrzyneczka „PINK BOX – LET'S END PERIOD POVERTY AND ACT FOR EQUALITY” znalazł się wśród 10 najlepiej ocenionych projektów na rzecz poprawy jakości życia w Unii Europejskiej, dzięki głosowaniu 1034 jurorów z całej Europy.

Innovation in Politics Awards to nagroda przyznawana corocznie przez europejski Instytut Innowacji w Polityce. Celem organizacji jest „rozpoznawanie i wspieranie tych profesjonalistów w polityce, którzy mają odwagę pokazywać nowe szlaki, są kreatywni i osiągają lepsze wyniki – ponad podziałami partyjnymi i ponad granicami – aby uczynić demokratyczną politykę bardziej skuteczną.”

Więcej informacji oraz prezentacja projektu. 

Kielecki projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Różowa Skrzyneczka (skrzyneczki w placówkach MOPR oraz jednostkach kultury) oraz Fundacją Akcja Menstruacja. Badania Fundacji Dominiki Kulczyk pokazują: „4% Polek nie ma pieniędzy na zakup środków higienicznych. To blisko 500 000 osób. 21 proc. nastolatek musiało wyjść ze szkoły ze względu na ich brak, 10 proc. z powodu ograniczonego dostępu do podpasek w ogóle nie wyszło z domu."

- Bardzo cieszę się, że moje działania zostały zauważone na szczeblu europejskim. Dzięki takim działaniom możemy promować Kielce jako otwarte miasto równych szans. Projekt to efekt synergii jaka powinna następować dzięki współpracy organizacji pozarządowych i decydentów. Zagadnieniem ubóstwa menstruacyjnego interesowałem się już od dawna, ale działania Fundacji Różowa Skrzyneczka oraz Fundacji Akcja Menstruacja były iskrą do tego, żeby podjąć konkretne działania w Kielcach. Innowacja oznacza coś nowego, nowe rozwiązanie, które staramy się wypróbować. Nagroda jest potwierdzeniem, że Różowe Skrzyneczki to potrzebna inicjatywa. W Kielcach będziemy stawiać kolejne kroki. W tym tygodniu przekażę kolejne Skrzyneczki do miejskich instytucji, w tym do Urzędu Miasta oraz Szkoły Podstawowej nr 12. Mam także nadzieję na przeprowadzenie akcji edukacyjnych, a także badań wśród kieleckich uczennic na temat skali zjawiska ubóstwa menstruacyjnego w szkołach - komentuje kielecki radny Michał Braun. 

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.