Logo
Wydrukuj tę stronę

Wraca temat odwołania prezydenta. W czwartek sesja Rady Miasta Kielce

Wraca temat odwołania prezydenta. W czwartek sesja Rady Miasta Kielce

Przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Bogdana Wenty to temat, który wróci na październikowej sesji Rady Miasta Kielce. Przewodniczący prezydium poinformował o najważniejszych punktach, jakie znalazły się w porządku obrad. Posiedzenie odbędzie się w najbliższy czwartek.

Ten temat wróci w czwartek na sesji Rady Miasta Kielce. Przypomnijmy, że trzeci już wniosek w sprawie odwołania prezydenta złożyli przedstawiciele klubu Bezpartyjni i Niezależni.

Projekt dotyczący emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu to kolejna kwestią, którą zajmą się radni. Chodzi o zamianę kredytów długoterminowych i wysokoprocentowych na obligację.

Pod głosowanie zostanie poddana także uchwała związana z zatwierdzeniem wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W porządku obrad znalazł się również punkt mówiący o określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców w gminie Kielce oraz ustaleniu stawek opłat za korzystanie z obiektów.

Ponadto podczas najbliższego posiedzenia rajcowie debatować będą nad uchwałami związanymi z wieloletnią prognozą finansową miasta i uchwaleniem budżetu.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.