Logo
Wydrukuj tę stronę

Większość radnych przeciw referendum w sprawie odwołania prezydenta Bogdana Wenty

Większość radnych przeciw referendum w sprawie odwołania prezydenta Bogdana Wenty

W czwartek w Kielcach odbyła się kolejna Sesja Rady Miasta. Jednym z ważniejszych tematów była powracająca sprawa referendum w sprawie odwołania prezydenta Bogdana Wenty. W maju projekt uchwały w tej sprawie został złożony przez klub Bezpartyjni i Niezależni. Jest to efekt nieotrzymania przez prezydenta wotum zaufania: w 2018 i 2019 roku.

Projekt uchwały w sprawie referendum był już dwukrotnie zdejmowany z porządku obrad sesji rady miasta i tak też stało się tym razem. Według prawa, rajcowie mają cztery miesiące na rozpatrzenie projektu uchwały.

W czwartek za jego wprowadzeniem byli tylko przedstawiciele Bezpartyjnych i Niezależnych. Od głosu wstrzymał się Wiesław Koza. Wszyscy pozostali zagłosowali przeciw.

 

 

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.