reklama

/>

Mieszkanie za remont

Mieszkanie za remont Mieszkanie za remont Urząd Miasta Kielce

Rozpoczęła się trzecia edycja programu „Mieszkanie za remont". Miejski Zarząd Budynków w Kielcach wyznaczył kolejnych 10 lokali, które przyszli najemcy odnowią na własny koszt. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania od Miasta Kielce i spełniają odpowiednie kryteria dochodowe.

Zgodnie z regulaminem lokator, który wykona remont lub adaptację mieszkania na własny koszt i podpisze umowę najmu, może zostać zwolniony z czynszu przez okres do 60 miesięcy czyli przez 5 lat. Zwolnienie z czynszu nie dotyczy opłat za media.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

- są umieszczone na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy,
- średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zamiarze przystąpienia do Programu "Mieszkanie za remont" mieści się w przedziale:

1. 150% – 250% najniższej emerytury (tj. 1876,32 zł – 3127,20 zł) dla gospodarstwa jednoosobowego,
2. 100% – 150% najniższej emerytury (tj. 1250,88 zł – 1876,32 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Mieszkania przeznaczone do remontu można będzie obejrzeć w terminach:

1. Czerwonego Krzyża 3/13 10.01.2022 r. w godz. 10.30 - 12:30
2. Dąbrowska 1/4 10.01.2022 r. w godz. 13.30 - 15.30
3. Hoża 54/66 10.01.2022 r. w godz. 8.30 - 10.30
4. Marszałkowska 43/11 11.01.2022 r. w godz. 13.30 - 15.30
5. Karczówkowska 21/44 12.01.2022 r. w godz. 13.30 - 15.30
6. Jagiellońska 42/37 12.01.2022 r. w godz. 8.30 - 10.30
7. Lecha 15/45 13.01.2022 r. w godz. 8.30 - 10.30
8. Krakowska 6/65 13.01.2022 r. w godz. 13.30 - 15.30
9. Szczecińska 3/3 14.01.2022 r. w godz. 8.30 - 10.30
10. Źródłowa 20/39 14.01.2022 r. w godz. 13.30 - 15.30

W szczególnych przypadkach, możliwe będzie udostępnienie lokalu do obejrzenia w innych terminach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Technicznego Miejskiego Zarządu Budynków, tel. 41/36 76 720 wew. 51.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do remontu mieszkania podanego w wykazie powinny złożyć w Urzędzie Miasta Wydział Mieszkalnictwa ul. Strycharska 6, wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu ,,Mieszkanie za Remont”, do dnia 21. 01. 2022 roku włącznie.

Regulamin programu oraz więcej informacji: www.mzb.kielce.pl

źródło: um.kielce.pl

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •