reklama

/>

W ubiegłym roku rekordowy spadek bezrobocia

W ubiegłym roku rekordowy spadek bezrobocia W ubiegłym roku rekordowy spadek bezrobocia

Rok 2021 przyniósł w województwie świętokrzyskim rekordowy spadek bezrobocia. We wrześniu, po raz pierwszy w historii regionu, liczba zarejestrowanych spadła poniżej 40 tys. osób, osiągając na koniec roku poziom 38 035 bezrobotnych. Oznacza to spadek o 6 846 osób w porównaniu z grudniem 2020 roku. Stopa bezrobocia w regionie, wg szacunków na koniec roku, wyniosła 7,3%.

Znacznie wzrosła liczba zaktywizowanych bezrobotnych. W roku 2021 Powiatowe Urzędy Pracy objęły wsparciem 14 454 osób – to o 2 742 więcej, niż w roku 2020. Największą popularnością cieszyły się staże u pracodawców, które ukończyło 5 874 bezrobotnych (ponad 40% ogółu zaktywizowanych). Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych podjęło 3 239 bezrobotnych, środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 1 475 osób, natomiast 1 225 bezrobotnych podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów doposażenia stanowisk pracy. Ze szkoleń zawodowych, zgodne z potrzebami rynku pracy, skorzystało 1 325 bezrobotnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach kontynuował na przestrzeni roku 2021 pomoc pracodawcom w przezwyciężaniu skutków pandemii. Rozpatrzono 2723 wnioski i wypłacono blisko 112,5 mln złotych na rzecz ochrony miejsc pracy poprzez dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Miniony rok upłynął pod znakiem rosnącego popytu na wykwalifikowanych pracowników. W roku 2021 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 26 tysięcy ofert zatrudnienia, co oznacza wzrost o blisko 30% w stosunku do roku 2020. Najczęściej poszukiwani byli pracownicy do prac budowlanych i instalacyjnych, jak również do pracy w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i branży medyczno – opiekuńczej.

Na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2022 roku, w ramach Funduszu Pracy, nasze województwo otrzymało 169 708 886 zł. To o 24,5 mln złotych więcej, niż w roku ubiegłym, dzięki czemu liczba bezrobotnych objętych wsparciem wzrośnie o ok. 2,5 tysiąca osób. W najbliższym czasie Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnie również kolejny konkurs w ramach programu POWER na aktywizację osób młodych do 30 roku życia, niezarejestrowanych w urzędach pracy. Ze szkoleń, kursów zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy skorzysta ok. 1 200 uczestników, a kolejne 420 otrzyma środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •