reklama

reklama

/>

 

/>

Model superwizji - czyli szkolenia dla doradców zawodowych

Model superwizji - czyli szkolenia dla doradców zawodowych

„Model superwizji w poradnictwie zawodowym”, to program który będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z WUP w Kielcach.

Jego głównym celem jest wsparcie profesjonalnym doradztwem osób wyłączonych z rynku pracy - podkreśla wicemarszałek Renata Janik.

„Model superwizji w poradnictwie zawodowym” będzie także realizowany we współpracy z powiatowymi urzędami w Sandomierzu i Staszowie.

Superwizja stanowi w doradztwie zawodowym nową metodę, która poprzez ustawiczne doskonalenie kompetencji doradców, podnosi ich skuteczność profesjonalizm w pracy z klientem. Kluczową rolę odgrywa tu wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami. Sprzyja to indywidualizacji pracy z klientami, jak również włączenia w proces doradczy nowych metod i instrumentów. Zapobiega wypaleniu zawodowemu samych doradców, wspiera aktualizację ich wiedzy i znajomości realiów rynku pracy.

Program rozpoczął się w styczniu i potrwa do końca 2023 roku. Na realizację zadania przeznaczono ponad milion złotych. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy.

W ramach projektu 16 doradców zawodowych z województwa świętokrzyskiego (5) i podkarpackiego (11) weźmie udział w szkoleniu z zakresu superwizji
i uzyska kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji superwizora, dzięki którym będą wspierać pozostałych doradców Publicznych Służb Zatrudnienia ze swojego regionu.

Metodę superwizji zapożyczono z innych krajów Unii Europejskiej.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •