reklama

reklama

/>

 

/>

Świętokrzyskie solidarne z obrońcami granic

Świętokrzyskie solidarne z obrońcami granic Świętokrzyskie solidarne z obrońcami granic

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podsumowano akcję #Świętokrzyskie Murem Za Polskim Mundurem. Inicjatywa była wyrazem głębokiej solidarności i wdzięczności dla służb mundurowych, broniących polskich granic.

– Dziękujemy wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego za zaangażowanie w inicjatywę i wspieranie polskich służb – podkreślali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Akcję #Świętokrzyskie Murem Za Polskim Mundurem – gest solidarności dla naszych służb mundurowych broniących polskiej granicy zainicjował w listopadzie ubiegłego roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. W ramach akcji, do której włączyli się świętokrzyscy przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby prywatne, dla żołnierzy, służb straży granicznej, policji przekazano słodycze, ciasta, a także bożonarodzeniowe potrawy i świąteczne kartki z życzeniami.

We wtorek 18 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podsumowano tę inicjatywę. W konferencji prasowej uczestniczyli koordynatorzy akcji: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Grzegorz Małkus i zastępca komendanta Magdalena Fogiel-Litwinek oraz zaproszeni goście: insp. Jarosław Tokarczyk – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, płk. Piotr Hałys – dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”, Agnieszka Kubicka – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i inni przedstawiciele stowarzyszeń, strażaków i organizacji społecznych zaangażowanych w akcję.

– Pragnę podkreślić, że niezwykle wysoko oceniamy codzienne wysiłki służb mundurowych na rzecz bezpiecznej Ojczyzny – powiedział marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

– Dziś jednak swoje szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy bardzo licznie i z olbrzymim zaangażowaniem wsparli akcję #Świętokrzyskie Murem Za Polskim Mundurem. Jesteśmy sercem i duchem z ludźmi, którzy na granicy, dziś, w trudnych warunkach zimowych bronią naszego bezpieczeństwa. Dziękuję inicjatorom akcji i wszystkim, którzy przyłączyli się, wsparli i docenili pracę żołnierzy i wszystkich pracujących na naszej granicy – dodał marszałek.

Akcję podsumowała wicemarszałek Renata Janik.

– Jestem dumna z mieszkańców naszego województwa, którzy tak solidarnie złączyli się z nami, realizującymi akcję #Świętokrzyskie Murem Za Polskim Mundurem – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

– Otrzymaliśmy ogrom wsparcia. Udało się przeprowadzić 9 zbiórek, w trakcie których zebraliśmy kartki świąteczne, ale też słodkości, które w tym wyjątkowym miesiącu grudniu miały spowodować, by osoby broniące naszej polskiej granicy czuły wsparcie, podziękowanie, solidarność i wdzięczność. I udało się. Jak zawsze pokazaliśmy jedność z tymi, którzy bronią nas i udowodniliśmy, że umiemy okazać serce – dodała wicemarszałek.

– Akcja przerosła nasze oczekiwania i byliśmy zbudowani pozytywnym odbiorem, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców regionu – przyznał komendant wojewódzki OHP Grzegorz Małkus.

– Pięknie się spisaliśmy, udowadniając że jesteśmy solidarni, ale też sprawni w działaniu. Podziękowaliśmy mundurowym za ich pracę i gotowość, za to, że możemy bezpiecznie żyć, uczyć się, pracować - dodał komendant.

– To były bardzo pracowite i intensywnie spędzone 2 miesiące. Był to piękny czas, bo ludzie otworzyli swoje serca, a przekazywane dary zależały oczywiście od zasobności portfela. Liczyło się zrozumienie, chęć podzielenia się świąteczną atmosferą, okazania wsparcia. Bardzo wszystkim dziękujemy  – dodała zastępca komendanta OHP Magdalena Fogiel-Litwinek.

Na spotkanie podsumowujące akcję przybyli również przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych oraz strażaków: Zofia Puchała, prezes Chęcińskiego Uniwersytetu III Wieku, Klub Seniorów Seniorita, Gabriela Wójcik ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno, działacze KGW Kowalanki, przedstawiciele OSP Kowale, właścicielka Cukierni Dorotka Dorota Robak, Marian Błędziński właściciel pasieki w Nowej Słupi, Rafał Kukulski, prezes OSP w Strawczynku, Grzegorz Słomka z OSP w Strawczynku, Damian Gad, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Strawczynie, Magdalena Bernat z Koła Gospodyń Wiejskich Widełczanki, Monika Jarosz i Anna Wiech z Rady Rodziców w SP nr 12 w Kielcach, radny Arkadiusz Ślipikowski, prof. Urszula Oettingen ze Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Justyna Rupniewska przewodnicząca stowarzyszenia zrzeszającego KGW w powiecie koneckim oraz przedstawiciele OSP Baćkowice.

 

(Gabinet Marszałka Województwa)

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •