reklama

reklama

/>

 

/>

Rzecznik MŚP spotkał się z przedsiębiorcami województwa świętokrzyskiego

Rzecznik MŚP spotkał się z przedsiębiorcami województwa świętokrzyskiego

W czwartek 20 stycznia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz spotkał się z przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pracodawców i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie zorganizowano by zapoznać przedsiębiorców z instytucją i działaniami Rzecznika MŚP powołanego w celu ochrony ich praw i przestrzegania Konstytucji Biznesu.

Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców działają: Rada Konsultacyjna, Rada Naukowa i Rada Przedsiębiorców, które współpracując ze światem biznesu i nauki współdziałają na rzecz ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej poprzez m. in. wprowadzenie w życie zapisów Konstytucji Biznesu.

Podczas spotkania powołano Zespołu Rady Konsultacyjnej w województwie świętokrzyskim.

Zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;
- pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;
- działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Możliwości kompetencyjne Rzecznika MŚP:
Rzecznik ma kompetencje do działania tylko w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem, samorządem bądź instytucją państwową. Nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •