reklama

reklama

/>

 

/>

Placówki rehabilitacyjne zostaną zmodernizowane

Placówki rehabilitacyjne zostaną zmodernizowane

Ponad półtora miliona złotych trafi do świętokrzyskich placówek, w których na co dzień odbywa się rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale znajdują się w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego. W dniu dzisiejszym marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik podpisali w tej sprawie umowy z podmiotami z Kielc i powiatu kieleckiego.

 Beneficjentów reprezentowali: Jerzy Kulpiński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Wioletta Zdeb, prezes Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem’’, Dorota Kondrak, dyrektor Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, Aneta Pańtak-Klimkiewicz, prezes Fundacji Chcę Żyć, siostra Agnieszka Kobielus, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Przewlekle Chorych w Kielcach oraz Grażyna Ciosk, dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.

Pieniądze przeznaczone zostaną między innymi na budowę wind, przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych oraz na remont budynków. Wsparcie finansowe pozwoli na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Centrum Wspierania Rodziny w Józefinie, Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, Fundacji Chcę Żyć w Oblęgorze, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Przewlekle Chorych w Kielcach oraz Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski – Środki z PFRON zostaną przeznaczone na poprawę warunków w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w naszym regionie. Dzięki temu świętokrzyskie placówki będą mogły poszerzyć swoją ofertę rehabilitacyjną oraz dostosować obiekty do potrzeb swoich podopiecznych.

- W bieżącym roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Województwu Świętokrzyskiemu niemal 11,5 miliona złotych i jest to kwota wyższa o półtora miliona złotych w stosunku do roku ubiegłego. Z tej puli środków blisko 2,8 miliona złotych zostanie przeznaczonych na pokrycie kosztów budowy, przebudowy, remont oraz przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnoprawnościami – informuje wicemarszałek Renata Janik. Umowy z kolejnymi beneficjentami zostaną podpisane w najbliższym czasie – dodaje.

W ubiegłym roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 16 z nich. Dofinansowanie zaś otrzyma 11 zadań – wśród nich sześć, na które właśnie podpisano umowy. Kolejni beneficjenci podpiszą umowy w najbliższym czasie.

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli również udział: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus wraz z zastępcą Arkadiuszem Ślipikowskim, kierownik Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy z NGO w ROPS Damian Gad, radny Miasta Kielce Zdzisław Łakomiec, wiceprezes Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem’’ Elżbieta Gołdyn wraz z członkiem Zarządu Fundacji Krystyną Komendołowicz, główny księgowy Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach Sławomir Czaja oraz główna księgowa Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach Agnieszka Dziedzina.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •