reklama

reklama

/>

 

/>

Zawarli porozumienie na rzecz ochrony środowiska

Zawarli porozumienie na rzecz ochrony środowiska Zawarli porozumienie na rzecz ochrony środowiska

Porozumienie dotyczące współdziałania w wykrywaniu przestępstw przeciwko środowisku w transporcie odpadów zawarły inspekcje: ochrony środowiska oraz transportu drogowego. Dokument podpisano w urzędzie wojewódzkim, a gospodarzem spotkania był wojewoda Zbigniew Koniusz.

Porozumienie jest dopełnieniem dotychczasowej współpracy obu instytucji i ma na celu określenie wspólnych zasad dotyczących przeciwdziałaniu i wykrywaniu przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku w transporcie odpadów, a także naruszeń prawa ochrony środowiska. Podpisali je Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Witold Bruzda i Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Górak.

– Podpisanie porozumienia ma na celu jak najlepiej zidentyfikować naszą skuteczność w zwalczaniu i zachowaniu prewencji w ściganiu przestępstw związanych z ochroną środowiska. Współpraca między inspekcją ochrony środowiska a inspektoratem transportu drogowego trwa od dawna – zaznaczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak podkreślają szefowie inspekcji, porozumienie przyczyni się do zacieśnienia współpracy w zakresie udzielania wzajemnej pomocy w codziennej służbie - m.in. przeprowadzaniu wspólnych działań, wymianie informacji czy organizacji szkoleń.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska mówił o ścisłej współpracy inspekcji z wieloma instytucjami, m.in. policją i strażą miejską, w celu zwalczania przestępczości przeciwko środowisku. Współpraca ta polega nie tylko na wspólnych działaniach w terenie, ale także wymianie informacji dotyczących transportu odpadów w regionie świętokrzyskim. Jest to również wsparcie w postaci profesjonalnego sprzętu. Szef inspekcji transportu drogowego podkreślił z kolei, że celem podpisania porozumienia jest zintegrowanie i scalenie służb, które są głównie odpowiedzialne za ochronę środowiska. Zwiększy to efektywność w zwalczaniu wszelkiej przestępczości i wykroczeń w transporcie odpadami.

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, dotychczasowe doświadczenia inspekcji ochrony środowiska, jak i inspekcji transportu drogowego, wskazują na wzrost w ostatnich latach liczby spraw związanych nielegalnym transportem odpadów w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Największe zagrożenie stwarzają odpady niebezpieczne, zagospodarowywane niezgodnie z przepisami ochrony środowiska czy przewożone z naruszeniem wymagań dotyczących transportu. Znaczącym problemem jest również transport różnego rodzaju odpadów z pominięciem wymaganych procedur.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •