reklama

reklama

/>

 

/>

Niedziela w Muzeum: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. Adam Mickiewicz "Ballady i romanse"

Niedziela w Muzeum: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. Adam Mickiewicz "Ballady i romanse" Niedziela w Muzeum: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. Adam Mickiewicz "Ballady i romanse"

W ramach cyklu Niedziela w Muzeum kurator ekspozycji Sylwia Zacharz, oprowadzi po wystawie "Poza ramami. Literackie inspiracje w grafice. Adam Mickiewicz -Ballady i romanse”.

Wystawa zorganizowana z okazji 200. rocznicy ukazania się Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Publikacja ta, wydana w nakładzie jedynie pięciuset egzemplarzy, stała się manifestem i początkiem nowej, romantycznej epoki. Tu bowiem znalazły się dwa najważniejsze ideowo testy – Romantyczność oraz Przemowa – w których Mickiewicz domagał się miejsca w literaturze dla pieśni gminnej, postulował oryginalność oraz narodowość sztuki, ustalał hierarchię tradycji i nakreślał drogę dla nowej literatury. Tomik, który został przyjęty z wielkim entuzjazmem, był czytany wśród młodzieży, która potrafiła deklamować ballady z pamięci. Entuzjazm młodych, żywe zainteresowanie koryfeuszy literatury to świadectwa bardzo żywej recepcji poezji Mickiewicza. Poetę nazywano w Warszawie „Walterem Scottem litewskim”, a o odczuciach po lekturze pisano: „poezje Mickiewicza uderzały nasze umysły jak piorun, przylgnęliśmy do nich całą duszą, gardząc wszystkim, co było przed nim. Trudno opisać tego wrażenia uniesienia i zapału, jakie wywarł na młode umysły”.

Mickiewiczowskie Ballady i romanse niezmiennie pozostają dla potomnym niewyczerpanym dziedzictwem, źródłem natchnień, z którego na przestrzeni wieków korzystało wielu artystów. Do tego grona należał również zwany „Rembrandtem drzeworytu” lub „Czarodziejem rylca” Stefan Mrożewski. Stworzył on cykl ilustracji do mickiewiczowskich ballad, który wydał w 1960 roku w nakładzie jedynie 30 egzemplarzy.

Na wystawie prezentowane będą ryciny składające się na ten cykl oraz klocki drzeworytnicze, z których powstały odbitki. Każdej ilustracji towarzyszyć będzie plansza z odręcznie napisanym przez Mrożewskiego fragmentem ballady. Całość wystawy wzbogacona będzie portretem Adama Mickiewicza wykonanym przez Mrożewskiego w 1960 roku w Kalifornii.

Biografię Mickiewicza przybliżą eksponaty związane z osobą poety – fotografie, osobiste pamiątki – m.in. cygara zapalone przez Mickiewicza i Edwarda Odyńca 5 maja 1830 roku na Wezuwiuszu, maska pośmiertna pisarza oraz pamiątki z krakowskiego pogrzebu poety – srebrne wieńce i szarfy.

O wyjątkowości oraz znaczeniu Ballad i romansów dla polskiej literatury świadczyć będą prezentowane na wystawie ich różne wydania.

Niedziela, 29 maja 2022 r., godz. 12.00, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •