reklama

reklama

/>

 

/>

Rowerów miejskich na razie nie będzie

Rowerów miejskich na razie nie będzie Rowerów miejskich na razie nie będzie

Miasto Kielce informuje o opóźnieniach w realizacji zamówienia na realizację miejskiej wypożyczalni rowerów.

Komunikat prasowy Ratusza:

W dniu 15 czerwca 2022 r. Miasto Kielce uzyskało informację od przedstawiciela firmy Roovee SA., będącego w ramach konsorcjum z firmą Orange SA., realizatorem zamówienia na uruchomienie, wdrożenie i prowadzenie miejskiej wypożyczalni rowerów o możliwości nie dotrzymania terminu realizacji umowy, który przypada na dzień 27 czerwca 2022r.

Powodem zaistniałej sytuacji jest opóźnienie w dostawie komponentów elektronicznych (półprzewodników) niezbędnych do sterowania systemem wypożyczania. W związku z tym Miasto Kielce podjęło decyzję o skorzystaniu z zapisu dotyczącego kar umownych za niewywiązanie się w terminie z realizacji umowy i począwszy od dnia 28 czerwca będzie naliczało kary umowne w wysokości 428,11 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia osiem 11/100) za każdy dzień zwłoki, aż do dnia pełnego uruchomienia Miejskiej Wypożyczalni Rowerów.

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji mogących wpłynąć na realizację zamówienia, Miasto Kielce będzie o tym fakcie informować w kolejnych komunikatach.Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •