reklama

reklama

/>

reklama

/>

Rewitalizacja, efektywność energetyczna i rozwój turystyki

Rewitalizacja, efektywność energetyczna i rozwój turystyki

Miliony na efektywność energetyczną i rozwój turystyki. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, termomodernizacja budynków czy kompleksowa rewitalizacja miasta. Takie projekty wykonają gminy dzięki środkom unijnym, przekazanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego podpisali pięć umów w ramach środków unijnych dotyczących zadań związanych z gospodarką odpadami i efektywnością energetyczną, ochroną terenów przyrodniczych oraz wspieraniem rozwoju turystyki, a także rewitalizacją. Ich ogólna wartość to 14 mln 589 tys. zł.

Gmina Daleszysce otrzymała wsparcie w wysokości 376 ty. zł na modernizacje i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK mieszkańcy będą mogli bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane śmieci.

Dzięki dofinansowaniu Fundacja San Giovanni przeprowadzi termomodernizację trzech budynków (jej siedziby oraz budynków Panoramy i Herbaciarni). Dodatkowo obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż stolarki umożliwiającej obsługę wózków.

Wśród beneficjentów znalazły się także samorządy Chmielnik i Łagów. Ten pierwszy dotacje z Unii Europejskiej przeznaczy na kompleksową rewitalizacje przestrzeni publicznej miasta. Z kolei drugi wykona zadanie pn. “Historia w kamieniu zaklęta – wykorzystanie potencjałów endogenicznych w gminie Łagów”.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •