reklama

reklama

/>

reklama

/>

Dziewięciu wykonawców zainteresowanych realizacją drogi ekspresowej S74 przez Kielce

Dziewięciu wykonawców zainteresowanych realizacją drogi ekspresowej S74 przez Kielce Dziewięciu wykonawców zainteresowanych realizacją drogi ekspresowej S74 przez Kielce

Dziewięciu wykonawców jest zainteresowanych realizacją drogi ekspresowej S74 na odcinku przejścia przez Kielce. Złożone w postępowaniu przetargowym oferty opiewają na kwoty od ok. 713,4 do 1 570,5 mln złotych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji ok. 738,5 mln złotych. Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wybrania tej najkorzystniejszej. Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą możliwe będzie po zakończeniu procedury przetargowej w IV kwartale br. Wszyscy wykonawcy zaoferowali realizację inwestycji w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem 3-miesięcznych okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

 Realizacja nowoczesnego i bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej S74 na terenie Kielc oznacza m. m.in. koniec korków na obecnej drodze krajowej. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem, jednocześnie rozwiązując problemy komunikacyjne Kielc. W ramach prac powstaną m.in. dwa tunele drogowe. Odcinek drogi ekspresowej S74, o długości około 5 km, połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce - Cedzyna. Inwestycja zapewni pełne oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego dzięki przeprowadzeniu ciągu głównego S74 na przeważającym odcinku na poziomie minus 1, czyli w wykopie.

TIR-y w tunelach - mieszkańcy odetchną

Trasę będzie można pokonać drogą ekspresową w około trzy minuty. Dla ruchu lokalnego zachowane zostaną wszystkie dotychczasowe połączenia komunikacyjne północ-południe, z uwzględnieniem ruchu pieszego. Lokalne skrzyżowania usytuowane będą nad trasą ekspresową, w przeważającej części na dotychczasowym poziomie. 

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Hubalczyków, Zagnańska) i dwóch tuneli. Dłuższy z nich, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ulicami Klonową a Warszawską. To odpowiedź na postulaty mieszkańców miasta. Planowana jest również m.in. budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców i ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego. Wzdłuż odcinka drogi ekspresowej wybudowana zostanie też droga rowerowa.

Ekspresowy ciąg drogowy

Przejście przez Kielce to kluczowa inwestycja dla budowy S74. Droga w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, a mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych na Podkarpaciu.

Nowa droga realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i stanowić będzie kontynuację podjętych już działań w ramach S74. Do włączenia nowej drogi przystosowany został węzeł Kielce Zachód, wybudowany w ciągu S7 na obwodnicy Kielc, oraz istniejący odcinek S74 Kielce - Cedzyna z węzłem Bocianek. W marcu br. podpisaliśmy umowę na realizację fragmentu S74 Przełom/Mniów - Kielce Zachód, a to oznacza, że już za kilka lat kierowcy korzystać będą z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy w województwie świętokrzyskim.

Szybciej i bezpieczniej

Efektem realizacji kieleckiego odcinka S74 będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ulic miejskich i rozdzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Zwiększy się przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego oraz płynność ruchu. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •