reklama

reklama

/>

reklama

/>

Mieszkania wspomagane dla osób po kryzysie psychicznym

Mieszkania wspomagane dla osób po kryzysie psychicznym

W piątek 24 czerwca w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W wydarzeniu udział wzięli wicemarszałek Renata Janik, dyrektor ROPS Elżbieta Korus oraz zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Krzysztof Ołownia.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli specjaliści z obszaru ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego osób chorujących psychicznie, przedstawiciele gminnych i powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem osób chorujących psychicznie oraz przedstawiciele środowiska osób chorujących psychicznie i ich rodzin.

– Dzisiejsza konferencja dedykowana jest wszystkim osobom, które z powodu wystąpienia problemów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, bez pomocy osób trzecich nie są w stanie poradzić sobie ze wszystkimi kłopotami dnia codziennego – mówiła otwierająca spotkanie Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla Państwa miejscem wymiany doświadczeń i wypracowania planów na przyszłość dla dobra mieszkańców województwa świętokrzyskiego potrzebujących wsparcia.

Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, który od marca 2018 roku realizuje go w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz ROPS w Rzeszowie, na obszarze województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W ramach projektu, Caritas Diecezji Kieleckiej uruchomiła w ośrodku zdrowia w Wiśniówce (gmina Masłów) mieszkania wspomagane, dla osób, które przeszły kryzys psychiczny, ale nie wymagają już całodobowej opieki lekarskiej. Dostosowane są dla 5 osób, które wspiera wykwalifikowana kadra w tym opiekun mieszkania, psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka i inni w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Jak przekonywała wicemarszałek Renata Janik – Samorząd Województwa Świętokrzyskiego mocno angażuje się we wspieranie zadań związanych z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka. Dlatego też, bardzo się cieszę, że udało się dziś w Kielcach zorganizować wydarzenie, podczas którego w gronie specjalistów możemy przyjrzeć się bliżej problemom w obszarze zdrowia psychicznego oraz tematyce mieszkań wspomaganych. Zgodnie z założeniami projektu, wsparcie ze strony specjalistów daje podopiecznym stabilizację i pomoc w usamodzielnianiu się. Zwiększają się też szanse na lepsze funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym, co zapobiega ponownemu umieszczeniu takiej osoby w szpitalu lub skierowaniu jej do placówki opieki całodobowej. Mam nadzieję, że prezentowane podczas dzisiejszej konferencji założenia i działania wdrożone w ramach projektu okażą się przydatne w rozwijaniu mieszkalnictwa wspomaganego – dodała wicemarszałek.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia projektu oraz aspekty praktyczne związane z jego wdrażaniem. Wystąpili także eksperci w dziedzinie deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz wsparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie: dr hab. Marek Rymsza z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – kierownik Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Profesjonalnych Praktyk Pomocowych, dr hab. Hubert Kaszyński prof. UJ – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr n. med. Artur Kochański – prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

źródło: www.swietokrzyskie.pro

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •