reklama

reklama

/>

reklama

/>

Koniec negocjacji w sprawie rozbudowy ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach

Koniec negocjacji w sprawie rozbudowy ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach Koniec negocjacji w sprawie rozbudowy ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Urzędu Miasta Kielce w sprawie inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”.

Zakończyły się negocjacje Miasta Kielce reprezentowanym przez I Zastępcę Prezydenta Panią Bożenę Szczypiór z głównym wykonawcą inwestycji – firmą Trakt SA w sprawie waloryzacji kontraktu w związku ze wzrostem cen spowodowanych sytuacją geopolityczną. Strony osiągnęły porozumienie ustalając, że do obowiązującej umowy zostanie wpisana klauzula waloryzacyjna poprzez stosowny aneks. Wysokość waloryzacji za dotychczas wykonane prace wynosi 1 mln 354 tys. zł brutto. Całkowita, maksymalna wartość waloryzacji do końca kontraktu, czyli za roboty już zrealizowane oraz za przeroby, które muszą jeszcze zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wyniesie łącznie 2 mln. 650 tys. zł. brutto co stanowi 36,6% zasadniczego roszczenia generalnego Wykonawcy wobec Miasta Kielce. Na mocy powyższych ustaleń firma Trakt SA wznowi wykonywanie robót budowlanych na kontrakcie w najbliższy poniedziałek tj. 30.01 br.

W ocenie Miasta Kielce wypracowane ustalenia wpisują się ideę przywrócenia równowagi ekonomicznej stron sporu, która została zaburzona w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej i potwierdzają nasze wcześniejsze deklaracje co do zasadności waloryzacji. Pragniemy podkreślić, że pomimo pojawiających się enuncjacji o przewlekłości procesu negocjacyjnego, był on prowadzony sprawnie i efektywnie zważywszy na zawiłość problematyki.

 

źródło: Rzecznik Prasowy Prezydenta

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •