reklama

reklama

/>

reklama

/>

Gwarancja de minimis pomocą dla przedsiębiorców

Gwarancja de minimis pomocą dla przedsiębiorców

Bank Spółdzielczy w Kielcach rozpoczął udzielanie gwarancji de minimis dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis.  Umowa została zawarta przez Bank BPS S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jak czytamy na stronie  banku Gospodarstwa Krajowego Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej.

Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. To także bezprecedensowy program w okresie transformacji polskiej gospodarki po roku 1989. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących.

W ramach Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis gwarancją mogą być objęte tylko kredyty obrotowe; maksymalna kwota gwarancji wynosi 3,5 mln zł; może być udzielana na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Gwarancja może obejmować maksymalnie 60% kwoty kredytu; dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia br. opłata prowizyjna za pierwszy okres roczny wynosi 0%, za następne okresy roczne stawka wynosi 0,5% rocznie; zabezpieczenie gwarancji przez klienta stanowi weksel własny in blanco.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •