reklama

/>

Lafarge w Polsce rozmawia z sąsiadami w Małogoszczu

Lafarge po raz kolejny spotkał się mieszkańcami miejscowości sąsiadujących z Cementownią Małogoszcz, podczas sesji dialogu społecznego. Przedstawiciele firmy podsumowali działania podjęte w odpowiedzi na potrzeby wskazane podczas pierwszej edycji spotkań. Omówili także realizację 15 zgłoszonych oczekiwań, wysłuchali potrzeb sąsiadów oraz zadeklarowali dalszą współpracę i chęć dialogu.

19 czerwca br. przedstawiciele Cementowni Małogoszcz po raz kolejny rozmawiali z mieszkańcami oraz przedstawicielami regionalnych i lokalnych instytucji. W ten sposób Lafarge w Polsce buduje partnerskie relacje oparte na dialogu. Tegoroczna inicjatywa to kolejny etap sesji dialogu społecznego, zapoczątkowanych na przełomie 2016 i 2017 roku.
Podczas spotkań dialogu społecznego w jednym miejscu zbierają się wszyscy interesariusze. Stanowią one platformę do wymiany informacji, ale też oceny i ewaluacji zrealizowanych działań i rewizji założeń. Dzięki dyskusjom wypracowane zostały obszary do dalszej współpracy.

Działania podsumowane podczas czerwcowej sesji dialogu były odpowiedzią na postulaty zgłoszone podczas spotkania przeprowadzonego w marcu 2017 roku. Pojawiło się wówczas
15 postulatów, które pogrupowano w 5 blokach tematycznych: edukacja, infrastruktura, środowisko, społeczności i zatrudnienie.

Źródło: Lafarge

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •