reklama

/>

Wspaniała ósemka

Wspaniała ósemka

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie rozdano stypendia za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019. Starosta Paweł Faryna przyznał osiem stypendiów. W tym roku po raz pierwszy jędrzejowski stypendia  nazwane zostały imieniem świętego Jana Pawła II.

W tej dziedzinie nie do się oszukać. By znaleźć się w elitarnym gronie stypendystów starosty jędrzejowskiego trzeba wykazać się olbrzymia wiedzą, samodyscypliną oraz wzorowym zachowaniem. Ze szkół średnich w powiecie jędrzejowskim wyróżniono stypendiami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 ośmioro uczniów. Starosta jędrzejowski pogratulował uczniom wyników w nauce.

W wydziale edukacji Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie również zapanowała radość, bo tegoroczni stypendyści mogą się pochwalić wysokimi średnimi.
Co trzeba robić, by znaleźć się na liście stypendystów? Odpowiedzi są bardzo proste.
Młodzi jędrzejowscy stypendyści nie chcą kończyć nauki.

Najmniejszych problemów nie będzie z wydaniem stypendiów. Tegoroczne stypendia opiewają na kwotę 1000 złotych.
Małgorzata Wojtasik dyrektor ZSP 1 w Jędrzejowie na liście stypendystów ma dwoje uczennic. Zarówno Wiktoria Węgrzyn,  jak i Sylwia Ozga mają średnią ocen 5,2.
Listę wszystkich jędrzejowskich stypendystów podajemy poniżej.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendium otrzymują:

Maria Ibek – wzorowa uczennica III klasy z  średnią  ocen na koniec roku szkolnego 2017/18– 5,2.
Marysia  jest uczennicą klasy o kierunku humanistyczno-prawnym. Wzorowo wypełnia  obowiązki szkolne, ma wysoką frekwencję. Osiąga najwyższe, celujące wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie. Brała udział w 44 Olimpiadzie Historycznej i zakwalifikowała się do części pisemnej i ustnej etapu okręgowego, odbywającego się w instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestniczyła w wojewódzkim konkursie Wiedzy o NSZZ Solidarność, Ogólnopolskim Konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz Ogólnopolskim Konkursie Filmowym w Rybniku. Przygotowywała w raz z klasą projekt do Ogólnopolskiego Konkursu „Zakręceni w Przestrzeni” organizowanego przez Ambasadę Francuską w Polsce we współpracy z fundacją LafargeHolcim. Maria to typowa humanistka, zainteresowana przede wszystkim historią, kulturą świata starożytnego oraz archeologią śródziemnomorską i z tymi dziedzinami wiąże plany na przyszłość. Obecnie przygotowuje pracę badawczą dotyczącą osiągnięć cywilizacji egipskiej do  45 Olimpiady Historycznej. Jest miła, koleżeńska, chętnie pomaga innym w nauce.

Martyna  Szwedo  – druga stypendystka  z I LO jest wzorową uczennicą III klasy, średnia ocen na koniec roku szkolnego 2017/18 – 5,22.
Martynka jest uczennicą klasy o kierunku językowo-medialnym. Osiąga najwyższe, celujące wyniki z języka włoskiego, konwersatorium z II języka obcego oraz warsztatów dziennikarskich. Brała udział w XII Ogólnopolskim Konkursie Języka Włoskiego organizowanym przez Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Z pasją rozwija swoje zainteresowania językowe: obecnie przygotowuje się do udziału w etapie szkolnym 43 Olimpiady Języka Angielskiego oraz XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego. Marzy o studiowaniu Italianistyki. W ubiegłym roku pełniła funkcję redaktora naczelnego gazety szkolnej „Echo Rejowiaka”, prowadziła również Kronikę Szkoły. Zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Prawa człowieka i prawa narodów”, organizowanym przez Politechnikę Krakowską oraz brała udział w III  edycji Olimpiady wiedzy o Mediach. Przygotowywała projekt do Ogólnopolskiego Konkursu „Zakręceni w Przestrzeni” organizowanego przez Ambasadę Francuską w Polsce i  Fundację LafargeHolcim. Angażuje się w pracę na rzecz szkoły organizując Dzień Patrona, biorąc udział w Konkursie Wiedzy o Mikołaju Reju, przygotowując program artystyczny na Dni Otwarte w liceum. Aktynie udziela się w zbiórce żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej  „Szlachetna Paczka”. Wzorowo traktuje swoje obowiązki szkolne, chętnie służy pomocą i potrafi zmobilizować innych do działania.

Kolejnymi stypendystkami są dwie uczennice z ZSP nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

Sylwia Ozga  –  wzorowa uczennica  III klasy II LO w ZSP nr 1  im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie , średnią ocen 5,22 . Jest uczennicą bardzo obowiązkową i zdyscyplinowaną. Potrafi połączyć naukę z rozwijaniem zdolności artystycznych i muzycznych. Swój talent i warsztat wokalny doskonali dzięki współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli muzycznych. Efektem tych działań oraz jej wytężonej pracy są liczne nagrody na konkursach muzycznych, co niewątpliwie przyczynia się do rozsławienia szkoły do której uczęszcza. Podczas konkursu „Srebrna Jodła” na Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieżowej w Kielcach zajęła II miejsce, również II miejsce otrzymała w konkursie „Scena dla ciebie” a w konkursie „Scyzoryki” została finalistką. Reprezentowała Polskę w młodzieżowym konkursie „Stars of Song” w Rumunii, gdzie za wyjątkowe i niekonwencjonalne wykonanie muzyczne otrzymała nagrodę Grand Prix. Jest także finalistką konkursu „Talent Świętokrzyski”. Każda uroczystość szkolna jest uświetniona jej występem. Sylwia jest także bardzo aktywna na forum klasowym, pełni funkcję wiceprzewodniczącej , inicjując różnorakie akcje konsolidujące uczniów.   Oprócz wymienionych zalet cechuje ją przede wszystkim skromność, koleżeńskość i uczynność. To pozytywnie ukształtowana i bardzo dojrzała jak na swój wiek młoda osoba.  ( Trzeba dodać, że talent muzyczny odziedziczyła po dziadku śp. Jana Ozgi - legendarnego śpiewaka ludowego)

Wiktoria Węgrzyn  wzorowa uczennica III klasy Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 5,2 na kierunku hotelarstwo.  Wiktoria to uczennica o wyjątkowych uzdolnieniach organizatorskich i społecznych.. Doskonale łączy działalność na rzecz szkoły i wybranego kierunku nauczania z obowiązkiem uczenia się. Jako reprezentantka pocztu sztandarowego uczestniczyła we wszystkich uroczystościach patriotycznych, szkolnych i pozaszkolnych. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy, angażuje się w działania związane z promocją kierunku hotelarskiego, przygotowywała i prezentowała stoisko zawodowe podczas Dni Otwartych Szkoły. Dużo pracy i wysiłku włożyła także w działania związane z otwarciem pracowni hotelarskiej. Podczas Wiosny Zawodowców interesująco przedstawiła  swój przyszły zawód przygotowując bardzo dobrą prezentację. W ramach projektu „Świętokrzyscy hotelarze na rynku pracy” reprezentowała szkołę w konkursie kelnerskim zajmując II miejsce. Wiktoria to uczennica bardzo energiczna, zawsze chętnie służy swoją pomocą koleżanką i kolegom.

Kolejne dwa wyróżnienia wędrują do uczniów z ZSP nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”  w Jędrzejowie:

Katarzyna Sadowska – wzorowa uczennica klasy IV Technikum nr 2 w zawodzie technik hotelarstwa, średnia ocen 4,9.
W trakcie nauki w szkole dała się poznać jako wzorowa uczennica, zawsze sumiennie wypełniająca obowiązki wynikające ze statutu szkoły.
Prezentuje  wysoką  kulturę osobistą, zawsze życzliwa i  pomocna, szanująca poglądy innych. Reprezentuje szkołę w licznych konkursach  oraz olimpiadach przedmiotowych, aktywnie pracuje na rzecz klasowego samorządu uczniowskiego, organizuje pomoc dla kolegów mających trudności w nauce. Cieszy się zaufaniem kolegów, wychowawcy i nauczycieli. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. Udziela się społecznie. Dba o własny rozwój, zwłaszcza w obszarach językowych oraz biologii, z tymi przedmiotami wiąże swoją przyszłość. To młoda, ambitna, koleżeńska, sumienna i skromna osoba.  Laureatka Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych oraz stypendium starosty w ubiegłym roku szkolnym.  

Weronika Zachariasz- wzorowa uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2  w ZSP nr 2 w Jędrzejowie. Średnia ocen 4,3.Weronika to pilna, sumienna i bardzo koleżeńska uczennica, zawsze służąca pomocą innym. Przejawia uzdolnienia artystyczne: grą  na saksofonie  uświetnia występy w szkole oraz reprezentuje szkołę  na zewnątrz. Jest członkiem Orkiestry Dętej w Wodzisławiu a także śpiewa w chórze kościelnym. Działa na rzecz lokalnej społeczności będąc młodocianym strażakiem w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Wodzisławiu. Jest również bardzo aktywnym wolontariuszem w Fundacji Miśka Zdziśka w Jędrzejowie.

Kolejne  wyróżnienie powędrowało do ZS CKP im. Macieja Rataja w Krzelowie a otrzymał je:

Bartosz Mądrzyk – wzorowy uczeń III klasy Technikum , średnia ocen 5,00. Bartosz  oprócz bardzo dobrych wyników w nauce chętnie bierze udział w konkursach organizowanych zarówno w szkole jak i poza nią. Chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Jest chorążym Pocztu Sztandarowego szkoły. Aktywnie włącza się  w przygotowania uroczystości szkolnych i środowiskowych między innymi: organizowanych przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Sędziszowie. Bierze udział w akcjach charytatywnych – organizował zbiórkę nakrętek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach gminnego konkursu zbierał  surowce wtórne. Jest uczniem posiadającym wyjątkowe walory: jest ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity, otwarty na potrzeby  innych. Odznacza się dużą kulturą osobistą, jest koleżeński, cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów. Bartosz systematycznie i twórczo rozwija swoje pasje i zainteresowania. Otrzymał stypendium ze Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla szkół zawodowych oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów.      

Z  ZSP  w  Wodzisławiu  stypendystką   jest:

Dominika Grabowska  – wzorowa uczennica III klasy LO im. Marii Konopnickiej  w Wodzisławiu, średnia ocen 4,79.
Dominika  dzięki swojej  sumienności i pracowitości osiąga wysokie wyniki w nauce ale równie chętnie angażuje się w życie klasy, szkoły i internatu. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach  uroczystości  szkolnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy Dnia Otwartej Szkoły. Działa w Młodzieżowej Radzie Internatu oraz bierze udział w przedstawieniach Koła Teatralnego. Chętnie bierze udział w różnych konkursach oraz zawodach sportowych.  Zajęła I miejsce w eliminacjach gminnych i II miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni.
Cechuje ją duża empatia i wrażliwość na krzywdę innych. Zaangażowała się w organizację Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Dominika jest osobą zdyscyplinowaną o wysokiej kulturze osobistej. Chętnie pomaga koleżankom i kolegom w nauce.  


Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •