Logo
Wydrukuj tę stronę

…a mnie jest szkoda wakacji

7 września 2019 r. na placu przed Domem Kultury w Małogoszczu odbył się piknik rodzinny na pożegnanie lata pt. "Witaj szkoło".

W programie znalazła się moc atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych: szereg zabaw przeprowadziły animatorki z Bawialni KOSIA, dziewczęta z grupy teatralnej wykonywały bajkowe makijaże i tatuaże. Na placu imprezy ustawione były stoiska zajęć i kół zainteresowań: sekcja szachowa, Klub Młodego Modelarza "Sklejacze", Klub Ekologa, na miejscu byli również obecni Instruktorzy, którzy udzielali informacji zainteresowanym.

Źródło: UMiG w Małogoszczu

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.