reklama

reklama

/>

Historia I Liceum w słowach i obrazach zawarta

Historia I Liceum w słowach i obrazach zawarta


W I LO im. M. Reja w Jędrzejowie odbyło się spotkanie integrująco – aktywizujące dla młodzieży I LO i seniorów, emerytowanych nauczycieli LO i przedstawicieli Jędrzejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Za spotkanie odpowiedzialne było Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Reja, a wszystko doskonale wpisało się w projekt „Historia Liceum w słowach i obrazach”
To wspaniała inicjatywa. Spotkanie wielopokoleniowe uczniów i nauczycieli z nauczycielami i pracownikami emerytowanymi I LO w Jędrzejowie było doskonałą okazją do rozmowy nad bogatą historią szkoły.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną  przygotowaną „Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie”, zapoznali się z czteroletnim dorobkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie oraz celami projektu „Historia Liceum w słowach i obrazach”.
Dyrektor I LO od dłuższego czasu jest pod wrażeniem stowarzyszenia i pracy, którą członkowie grupy wykonują na rzecz szkoły.
Projekt  „Historia Liceum w słowach i obrazach” polegał na stworzeniu wystawy fotograficznej, dotyczącej wydarzeń z życia szkoły oraz na zorganizowaniu spotkania z wykładem dla młodzieży - uczniów I LO w wieku od 16 do 19 lat - oraz starszych absolwentów szkoły. Wystawa fotograficzna o szkole zaprezentowana jest na II piętrze budynku szkolnego i obejmuje 71 tablic ze zdjęciami i krótkimi komentarzami. Zdjęcia przedstawiają uczniów i nauczycieli Liceum w latach od 1918 do 2018 r.  W ramach spotkania młodzież miała okazję do poznania dawnych nauczycieli i uczniów szkoły oraz do wysłuchania wykładu o historii szkoły i regionu. Młodzież licealna włączyła się w organizację wszystkich działań grantowych: brała udział w wybieraniu konkretnych zdjęć na wystawę, przygotowała prezentację multimedialną o historii szkoły, zaprezentowała się artystycznie oraz zajęła się organizacją poczęstunku dla wszystkich zebranych. Sześcioro uczniów,  przebranych w historyczne mundurki szkolne z  lat 30-stych XX wieku, pełniła rolę gospodarzy imprezy. Absolwenci uczestniczyli w tworzeniu wystawy fotograficznej o szkole, przekazując własne zdjęcia. Spotkanie zostało organizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Jędrzejowie, w którym działa wielu absolwentów Liceum oraz Jędrzejowskim Towarzystwem Kulturalno – Naukowym, które zajęło się przygotowaniem wykładu na temat historii szkoły i Ziemi Jędrzejowskiej. Dzięki naszym działaniom w ramach grantu, chcieliśmy ocalić od zapomnienia to, co pozostało jeszcze w ludzkiej pamięci oraz udostępnić szerszej społeczności fotografie z archiwów szkolnych i prywatnych. Seniorzy mają wiele do przekazania młodzieży, a przez wspólne organizowanie spotkania i dzielenie się swoimi wspomnieniami poczują się dowartościowani i potrzebni. Problemem młodych osób jest słaba znajomość historii, w tym również historii szkoły, stanowiącej jednocześnie piękną kartę dziejów Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego. Obecnie obchodzimy 100- lecie powstania Liceum, stąd powstała potrzeba stworzenia wystawy fotograficznej o historii szkoły, nie tylko dla uczniów, lecz także dla ich rodziców oraz licznych gości, odwiedzających naszą placówkę. Spotkanie z absolwentami-seniorami pomoże odkryć młodzieży licealnej międzypokoleniowe więzi, jakie łączą wszystkich byłych i obecnych uczniów Liceum.

Projekt został sfinansowany ze środków grantu powierzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska– Gryf”, realizowanego w ramach poddziałania:
 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji grantu: od 4 lutego do 31 października 2019 r.
Koszt realizacji grantu: 9631,70 zł. Realizacja projektu - Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Reja w Jędrzejowie (Joanna Śliz, Małgorzata Drabiszewska, Ewa Stachura, Katarzyna Leśniewska, Joanna Śliwa, Edyta Krzysztofik – Radek).

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •