reklama

reklama

/>

16 dni przeciw przemocy w powiecie jędrzejowskim

W związku z przypadającą w dniach od 25 listopada do 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu Na Płeć” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie organizuje na terenie Jędrzejowa i powiatu kilka ważnych przedsięwzięć.

Oto one:
1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW:
- w dniu 5 grudnia br. ( czwartek ) - dyżur adwokata - w godz. 16:00 – 18:00 w budynku OW „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3
- w dniu 17 grudnia br. ( poniedziałek ) - dyżur psychologa w godz. 8:00 – 10:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B

2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH - w dniach 2, 3 i 4 grudnia br. w godzinach urzędowania będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w pon. w godz. 7:30 do 16:30, wt-czw. - w godz. 7:30 – 15:30, pt. w godz. 7:30 – 14:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /
- Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - w godz. od 8:00 – 15:00 w siedzibie Sądu w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /kuratorzy/
- Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78 pn.-wt, czw.- pt. w godz. 7:30 – 15:30 i pod numerem tel. 734499821, śr. - w godz. 7:30 – 15:30 w pod numerem tel. 735968747 / dzielnicowi / telefony dzielnicowych dostępne na stronie KPP - www.jedrzejow.swietokrzyska.policja.gov.pl
- Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie - 7:45 do 15:45 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
- Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 3861491, 41 3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, Poradnia Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego, tel. 41 382819, informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów dostępne są na stronie szpitala www.szpital-jedrzejow.pl
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w siedzibie Ośrodka, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584 dyżur pełnią: w godz. 8:00 – 16:00 – psycholog, pedagog, pracownik socjalny
- Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – 2 - 3 grudnia br. ( pn.-wt. )
- w godz. 14:30 – 19:30 w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ); 3 grudnia br. (wt. ) w godz. 14:30 – 19:30 w w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów ) terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pod nr tel. 663347448
- pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu i w Sędziszowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Oksie, Imielnie, Słupi, Sobkowie, Wodzisławiu i w Nagłowicach będą pełnić dyżury i udzielać informacji w swoich siedzibach lub pod numerami telefonów w godzinach urzędowania ośrodków.
Dodatkowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie w dniu 4 grudnia br. odbędzie się dyżur specjalistów:
w godz. 7:00 – 10:00 – psychologa, 10:00 – 11:00 – policjant.
Nadmieniamy, że pracownicy wszystkich wymienionych instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy domowej w siedzibach swoich instytucji oraz pod numerami telefonów w godz. pracy tych instytucji w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w kampanii chodzi o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie na zarówno na istniejący problem przemocy wobec kobiet, pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania, przekazanie informacji na temat istnienia instytucji pomocowych i możliwości skorzystania z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów; jak również pokazanie, że wszystkie te instytucje jednoczą się w walce z przemocą.

3) AKCJA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA w postaci:
- rozpropagowania białych wstążek i ulotek dotyczących Kampanii oraz wsparcia realizowanego na terenie powiatu dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wśród pracowników instytucji i służb podczas sesji Rady Powiatu oraz wśród społeczności lokalnej na placu targowym i w rynku w dniu 5 grudnia br. przez pracowników PCPR-u, Straż Miejską i Policję w Jędrzejowie, celem zwrócenia uwagi na problem przemocy i pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania oraz poinformowania o Kampanii „Białej wstążki” i i idei, która jej przyświeca;/ wstążki zostały wykonane nieodpłatnie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie oraz przez pracowników PCPR-u /.
- rozpropagowania plakatów, ogłoszeń i ulotek do instytucji, urzędów, szkół, poradni i parafii w powiecie na temat ogólnoświatowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” i Ogółnopolskiej Kampanii „Białej wstążki” oraz wsparcia realizowanego dla mieszkańców powiatu w postaci Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy, bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;
- informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach internetowych powiatu, PCPR-u, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać oraz wspólnych dyżurów w instytucjach.

Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •