reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

W Jędrzejowie podsumowali Kampanię Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Powiat Jędrzejowski po raz trzeci włączył się w obchody ogólnoświatowej Kampanii ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART „Błękitne Serce” i  Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi.

W ramach III Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi na terenie powiatu jędrzejowskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Urzędem Pracy, przeprowadziło szereg działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu, mających na celu zwiększenie wiedzy i bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Od 23 lipca w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, dostępna jest wystawa mobilna poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi udostępniona przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę. Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe.

W ramach kampanii zorganizowano dodatkowe bezpłatne dyżury specjalistów: psychologa i adwokata, a w dniu 18 października z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki  z Handlem Ludźmi odbyły się wspólne dyżury pracowników w instytucjach: PCPR, PUP, KPP i Prokuratura. PCPR w Jędrzejowie zorganizowało także i przeprowadziło akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej, przekazując informacje na temat przedmiotowej kampanii oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, Sądu, Prokuratury, Policji, szkół i placówek oświatowych, przychodni i placówek medycznych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i parafii. Ogółem w czasie trwania kampanii przekazano około 1000 ulotek, 180 ogłoszeń oraz 75 plakatów. Informacje powyższe były dostępne na stronach powiatu i PCPR-u oraz zamieszczane nieodpłatnie w mediach lokalnych.

Źródło: PCPR w Jędrzejowie

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •