reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Przywrócą dworzec komunikacji w Jędrzejowie

Przywrócą dworzec komunikacji w Jędrzejowie

Inwestycja „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów” pochłonie blisko 7,5 miliona złotych, z czego gminie udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie ponad 4 milionów złotych.

Na budowę Centrum Komunikacyjnego składać się będzie między innymi: 2 stanowiska komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz dwa miejsca postojowe dla autobusów oczekujących.
Powstanie także 4 stanowiska komunikacji regionalnej oraz miejsce na postój taksówek.

Budowa Centrum Komunikacyjnego zakończy się w czerwcu 2021 roku.

Co jeszcze znajdzie się w okolicach Centrum Komunikacyjnego?
a)    Powstanie parking dla samochodów w systemie „Park&Ride” w ilości 41 miejsc w tym 7 dla osób niepełnosprawnych i dla rowerów w systemie „Bike&Ride” – 48 miejsc,
b)    powstaną piesze ciągi komunikacyjne wraz z terenami zielonymi,
c)    Powstanie poczekalnia dla podróżnych wraz z instalacjami,
d)    zamontowany zostanie system informacji dla pasażerów do prezentowania rozkładów jazdy w postaci 3 tablic w technologii LED sterowanych online,,
e)    wykonane zostanie oświetlenia terenu, stanowisk postojowych oraz urządzeń poczekalni,
f)    będzie monitoring,
g)    powstanie  instalacja fotowoltaiczna
h)    powstaną ścieżki rowerowe przy ulicy Kolejowej i Przemysłowej
i)    powstaną przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
j)    zamontowane zostaną nowe wiaty – 25 szt. i słupki przystankowych – 15 szt. na terenie miasta wraz z remontem nawierzchni w ich obrębie,
k)    wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome w obrębie Centrum Komunikacyjnego oraz na odcinku ulicy Kolejowej,
l)    przebudowana zostanie sieci teletechniczna,
m)    likwidacji ulegnie istniejący zbiornik na nieczystości i cembrowiny studni kopanej, zabezpieczenie dwóch nieczynnych studni wierconych, wycinka istniejących drzew i zakrzaczeń,
n)    zasadzone zostanie 101 sztuk drzew i krzewów.

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji wynosi 8279,96 m2, w tym:
•    Powierzchnia dróg i parkingów 4355,05 m2
•    Powierzchnia komunikacji pieszej 2125,34 m2
•    Powierzchnia ścieżek rowerowych 225,81 m2
•    Powierzchnia zabudowy 56,88 m2
•    Tereny zielone 1516,88 m2

Termin realizacji zamówienia wraz z odbiorem robót do dnia 15.06.2021 r.
Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 7 377 909,00 zł brutto.
Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Przewidywana wartość dofinansowania 4 379 971,71 zł

Źródło: UM w Jędrzejowie

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •