reklama

reklama

/>

COBORU w Słupi z dotacją

COBORU w Słupi z dotacją

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi w powiecie jędrzejowskim otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego, w tym roku jest to kwota  80 tys. zł. Jak ważna dla rolników świętokrzyskich jest to stacja, mówiono na konferencji prasowej z udziałem między innymi marszałka województwa świętokrzyskiego.

COBORU pełni bardzo ważna rolę w badaniach i doświadczeniach polowych prowadzonych na roślinach uprawnych (zboża, ziemniaki, rośliny białkowe takie jak: łubin, bobik, groch siewny, soja). Od roku 1999 Stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie świętokrzyskim. W PDO współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa tj. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa. PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń polowych w poszczególnych województwach.

Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w poszczególnych województwach tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa”, które zawierają konkretne informacje dla rolników dotyczące najlepiej plonujących odmian, ich odporności na choroby, wymarzanie, itp.

Za bezpośrednią realizacją PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, współpracujący z wojewódzkimi zespołami PDO, powołanymi przez partnerów ustawowych tj. Marszałka Województwa, Prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora COBORU.

Co roku dla prowadzenia prac Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi otrzymuje dofinansowanie z budżetu województwa świętokrzyskiego, w tym roku jest to kwota  80 tys. zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •