Logo
Wydrukuj tę stronę

Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Cementowni Małogoszcz

Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Cementowni Małogoszcz Wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Cementowni Małogoszcz

Modernizacja Cementowni Małogoszcz wkracza w nowy etap. 16 września 2021 r. w obecności przedstawicieli samorządu, instytucji publicznych odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, które symbolicznie rozpoczęło budowę nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru. Dzięki zastosowaniu nowej, bardziej przyjaznej dla środowiska technologii, w Małogoszczu będzie produkowany jeden z najbardziej ekologicznych cementów na polskim i europejskim rynku. Inwestycja wspierana jest przez Krakowski Park Technologiczny.

Warta ponad 100 mln euro inwestycja łączy znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Celem projektu jest obniżenie emisyjności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zakładu. Modernizacja umożliwi redukcję emisji CO2 o ok. 20%, dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru zastępującego trzy obecne. Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej zużycie energii zmniejszy się o ⅓. Powstanie również nowa instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na zminimalizowanie udziału paliw kopalnych.

Po modernizacji będzie to najnowocześniejszy zakład w branży w Polsce i na terenie całej Unii Europejskie.
Znaczna część inwestycji będzie realizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, który od ponad 20 lat współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Modernizacja Małogoszcza to jak dotąd największa inwestycja w województwie świętokrzyskim. Wydatki kwalifikowane w tym projekcie wyniosą blisko 98 mln euro.

Źródło: Lafarge Polska

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.