Logo
Wydrukuj tę stronę

Stefan Żeromski patronem Szkoły Podstawowej w Podchojnach

Stefan Żeromski patronem Szkoły Podstawowe w Podchojnach

Ważna uroczystość odbyła się środę w Szkole Podstawowej w Podchojnach. Jedna z największych podmiejskich placówek oświatowych w gminie Jędrzejów zyskała patrona. Szkole nadano imię jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy - Stefana Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa w Podchojnach zyskała patrona. Placówce nadano imię jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy, pochodzącego z naszego regionu. Jedna z największych podmiejskich szkół w gminie Jędrzejów od teraz będzie nosić imię Stefana Żeromskiego.

Dyrektor dodał, że przyjęcie patrona szkoły stworzy okazję do weryfikacji dotychczasowych kierunków kreowania wizerunku poprzez promocję osoby poety. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kaplicy. Następnie zaproszeni goście w barwnym korowodzie przeszli do szkoły.

Uczniowie złożyli przysięgę, by strzec honoru szkoły. Podczas uroczystości placówka otrzymała także nowy sztandar. Będzie on stanowić dla nas ważny atrybut tradycji. Jest to piękno, które należy chronić – mówił Ryszard Bielak.

Burmistrz miasta i gminy Jędrzejów Marcin Piszczek zwrócił uwagę na to, że zawsze wybór patrona dla placówki oświatowej wiąże się z dyskusją - czy podążać drogą ogólnokrajową, czy skupić się na doborze patrona lokalnego.

Wydarzenie było również okazją do poświęcenia tablicy pamiątkowej.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.