reklama

reklama

/>

reklama

/>

W Małogoszczu powstała Gminna Rada Seniorów

W Małogoszczu powstała Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów to ciało doradcze. Burmistrz miasta i gminy w Małogoszczu nie ukrywa, że w podejmowaniu decyzji w sprawach mieszkańców gminy,  Rada Seniorów będzie stanowiła istotny czynnik, a inicjatywy małogoskich seniorów mogą zawsze liczyć na zrozumienie ze strony samorządu.

Powstanie Gminnej Rady Seniorów zostało zainicjonowane w ubiegłym roku otwartymi spotkaniami informacyjnymi z przedstawicielami Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Na wniosek Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Senior” w Małogoszczu, Rada Miejska 19 marca 2021 r podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Małogoszczu oraz nadania jej statutu. Po przeprowadzonych naborach do rady zostało wybranych 10 członków, którzy będą reprezentować seniorów z  gminy Małogoszcz. Pierwsze posiedzenie RS otworzył burmistrz Mariusz Piotrowski.

Po wręczeniu nominacji na członka Gminnej Rady Seniorów w Małogoszczu, członkowie rady wybrali spośród siebie przewodniczącego. Przewodniczącym RS w Małogoszczu został Józef Lasek. Nowy przewodniczący ma jasno sprecyzowany plan działania.

Zastępcą przewodniczącego RS została wybrana Wiesława Skrobot-Banasik, a prezydium rady uzupełniła Maria Kowalska, która została sekretarzem.  

Wydatną pomoc w powstanie RS w Małogoszczu włożył Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Radę Seniorów w Małogoszczu tworzą jeszcze: Jadwiga Mięsiak, Jan Smoręda, Jolanta Szwarc, Aleksander Szymkiewicz, Helena Światła, Marian Trela i Maria Wilk.

I kadencja Gminnej Rady Seniorów w Małogoszczu potrwa trzy lata.    

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •