reklama

reklama

/>

reklama

/>

Ruszyła V Powiatowa Kampania Przeciwdziałająca Handlowi Ludźmi

Ruszyła V Powiatowa Kampania Przeciwdziałająca Handlowi Ludźmi Ruszyła V Powiatowa Kampania Przeciwdziałająca Handlowi Ludźmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że z okazji V Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w ramach zaplanowanych działań edukacyjno – profilaktycznych, które podejmujemy na terenie Powiatu Jędrzejowskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Urzędem Pracy, mających na celu zwiększenie wiedzy i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu od dnia 11 października br. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, przy ul. Przypkowskiego 49 dostępna jest wystawa poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Wystawa zawiera 6 tablic informacyjnych, na których w trzech językach dostępne są podstawowe informacje z zakresu zagadnienia handlu ludźmi.
Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się co to jest handel ludźmi, jakie są jego formy i przejawy, metody werbowania oraz jak należy się przygotować do bezpiecznego wyjazdu za granicę, jakie są bezpieczne agencje pośrednictwa pracy oferujące legalną pracę, co to jest EURES, jakie dokumenty i dane kontaktowe są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa za granicą, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem i jak się zachować, gdyby taka sytuacja już się wydarzyła, w jaki sposób zawiadomić bliskich, że coś złego się dzieje, gdzie można szukać pomocy, jakie są możliwości i sposoby obrony, do jakich instytucji można się zwrócić o pomoc.

Na tablicach przedstawiono także dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy ).

Tablice zawierają również prawdziwe historie osób i grup ludzi, którzy padli ofiarami tego procederu. Dzięki tym informacjom dowiadujemy się, że właściwie każdy może zostać oszukany i wykorzystany, jeśli nie jest świadomy czyhającego niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest wiedza w tym zakresie oraz właściwe przygotowanie się do wyjazdu.

Pamiętajmy, że handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa, a ofiarami tego procederu są najczęściej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotni, poszukujący pracy, zwłaszcza ludzie młodzi - szczególnie za granicami kraju.

Handel ludźmi jest przestępstwem przeciwko wolności, rażąco naruszającym godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, jest to czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest praca przymusowa oraz wykorzystywanie seksualne. Współczesne niewolnictwo może też przybierać formę handlu organami, nielegalnej adopcji, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.

Obecnie w większości państw handel ludźmi uznaje się za przestępstwo podlegające karze na podstawie kodeksu karnego, zgodnie z Protokołem ONZ o Handlu Ludźmi. W Polsce przestępstwo handlu ludźmi jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (art. 189a Kk), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Niestety ze względu na sytuację pandemii, bezpośrednio z treści zawartych na planszach wystawy będą mogli skorzystać tylko uczniowie Zespołu Szkół im. Konarskiego w Jędrzejowie. Natomiast pozostałym szkołom zostaną przekazane materiały w formie elektronicznej zawierające informacje dotyczące wystawy oraz przydatne treści na temat przedmiotowej kampanii i problemu, na który zwraca ona uwagę z prośbą o udostępnienie młodzieży i rodzicom podczas bezpośrednich spotkań z rodzicami oraz za pomocą komunikatorów.

Źródło: PCPR Jędrzejów

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •