reklama

reklama

/>

 

/>

Poprawia się baza sportowa przy jędrzejowskich szkołach podstawowych

Poprawia się baza sportowa przy jędrzejowskich szkołach podstawowych

 Zrewitalizowane, piękne boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jędrzejowie, budowa boiska wielofunkcyjnego w jędrzejowskiej „dwójce” oraz budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, to inicjatywy w gminie Jędrzejów, które maja podnieść  dostępność uczniów do obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia. Już we wrześni dwa z wymienionych boisk będzie gotowe na przyjęcie uczniów z nowym roku szkolnym.

„Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów”
Inwestor:  Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

Wykonawca: Firma „Francuz” Bogdan Francuz z siedzibą Żębocin 24b, 32-100 Proszowice
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1)    roboty budowlane polegające w szczególności na:
a)    wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, składającego się z: boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, boiska do siatkówki oraz kortu tenisowego,
b)    budowie odwodnienia (drenażu)
c)    budowie ogrodzenia boiska z piłkochwytami oraz bramą i furtkami,
d)    montażu trybun,
e)    budowie oświetlenia boiska,
f)    budowie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej,
g)    wykonaniu monitoringu boiska,
h)    zagospodarowaniu terenu wokół boiska wraz z humusowaniem terenu, obsianiem trawą                       i remontem ogrodzenia przylegającym do ogrodzenia boiska,

2)    wyposażenie boiska w następujące urządzenia i sprzęt sportowy:
a) stanowisko sędziowskie,
b) bramki do piłki ręcznej,
c) kosze do koszykówki,
d) słupki do gry w siatkówkę wraz z siatką,
e) słupki do gry w tenisa ziemnego,
f) słupki treningowe do badmintona z siatką,
g) piłki do gry w piłkę nożną – 10 szt.,
h) piłki do gry w piłkę ręczną – 10 szt.,
i) piłki do gry w koszykówkę – 10 szt.,
j) piłki do gry w siatkówkę – 10 szt.,
k) rakiety do gry w tenisa ziemnego– 3 kpl. (6 szt.) wraz z piłkami do tenisa ziemnego – 30 szt.,
l) rakiety uniwersalne do gry w badmintona wraz z pokrowcami – 5 kpl. (10 szt.) wraz z lotkami,
m) kosze na śmieci – 4 szt.

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1144,00 m2


Termin realizacji zamówienia 120 dni od daty podpisania umowy.
Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 913 624,25 zł brutto.
Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Wysokość przyznanego dofinansowania: 316 100 zł.
Ponadto Gmina Jędrzejów złożyła wniosek o dofinasowanie wkładu własnego w wysokości 105 451 zł w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •