Logo
Wydrukuj tę stronę

Nowa perspektywa unijna dla gminy Bieliny

Nowa perspektywa unijna dla gminy Bieliny

Nowa perspektywa unijna 2014-2020 to dla wielu samorządów szansa na nowe inwestycje lub kontynuowanie tych już rozpoczętych. O zagospodarowaniu środków finansowych opowiedział nam przed kamerami wójt gminy Bieliny, Sławomir Kopacz.

W poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013 gmina Bieliny bardzo intensywnie korzystała z środków unijnych, zarówno na twardą infrastrukturę techniczną, jak również na różnego rodzaju działania miękkie. W nowej perspektywie 2014-2020 planowane jest kontynuowanie rozpoczętych już założeń.

- Realizowaliśmy sieci wodociągowe, kanalizacyjne. Budowę sieci wodociągowej mamy już, można powiedzieć, za sobą. Gmina jest skanalizowana na poziomie 60%, więc zostaje to 40% do skanalizowania i tu mocno się do tego zadania przygotowujemy. To zadanie będzie trudne, kosztowne i chcemy je realizować z dofinansowaniem środkami unijnymi – mówi Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny.

Gmina zrealizowała dużo zadań okołooświatowych, poprawiła infrastrukturę sportową oraz częściowo zrewitalizowała same Bieliny. Na dzień dzisiejszy jest na etapie dalszych projektów modernizacyjnych.

- Budujemy parking przy zespole administracyjno-oświatowym w Bielinach, czyli przy Urzędzie Gminy, ale też przy Zespole Szkół. To też bardzo ważne zadanie, bo chcemy żeby mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do szkoły, czy do urzędu, mieli się gdzie zatrzymać – mówi wójt.

Nowa perspektywa pozwoli gminie, między innymi, odnowić budynki podstawowej opieki zdrowotnej, na które są już przygotowane odpowiednie dokumentacje.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.