Logo
Wydrukuj tę stronę

Obwodnice Daleszyc i Sukowa za dwa lata

Droga wojewódzka numer 764, na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce, zostanie rozbudowana. W piątek odbędzie się uroczyste podpisanie umowy, która obejmie także budową obwodnic Sukowa i Daleszyc. Na realizację zadania Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał ponad 137 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Realizacja zadania odbędzie się w dwóch etapach. Jeden dotyczy budowy obwodnicy Sukowa, od granic miasta Kielce do miejscowości Kranów, a drugi Daleszyc, od miejscowości Kranów aż do granicy gminy Daleszyce z gminą Raków. Oba mają zostać wykonane w ciągu dwóch lat. Rozbudowana droga będzie mieć ponad 22 km długości. Trasa będzie dwupasmowa. Powstaną ronda, ścieżka rowerowa, parkingi i mosty na rzekach Belnianka, Lubrzanka, Warkocz i Łukawa.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.