reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Wójt Gminy Łopuszno z jednogłośnym absolutorium

Wójt Łopuszna z jednogłośnym absolutorium

Rada Gminy Łopuszno jednogłośnie przyznała wotum zaufania wójtowi Irenie Marcisz. Dodatkowo podczas podziałowej sesji, rajcowie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla włodarza samorządu z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Łopuszno z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Tak zdecydowano w poniedziałek, podczas jednego z najważniejszych posiedzeń w kalendarzu Rady. Obradujący byli także zgodnie co do udzielenia wotum zaufania Irenie Marcisz.

Jednym z najważniejszych zadań była budowa oczyszczalny ścieków w Eustachowie. W ubiegłym roku udało się także zakończyć przebudowę targowiska i wykonać termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Przyznając absolutorium wzięliśmy pod uwagę szereg inwestycji prowadzonych przez panią wójt, zaznaczyła Zdzisława Zimna, Przewodniczącą Rady.

Jeśli chodzi o projekty twarde realizowane na terenie samorządu, do tej pory wybudowany został również kanał ściekowy w miejscowości Eustachów Duży i na ul Żwirowej. Obecnie gmina jest na etapie kanalizacji całej aglomeracji Łopuszno.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •