Strażacy walczący z pożarem składowiska odpadów w Nowinach otrzymali nowy sprzęt

Strażacy walczący z pożarem składowiska odpadów w Nowinach otrzymali nowy sprzęt Strażacy walczący z pożarem składowiska odpadów w Nowinach otrzymali nowy sprzęt

Ubrania bojowe i sprzęt dla trzech jednostek OSP z gminy Masłów, które uczestniczyły w gaszeniu pożaru składowiska odpadów w Nowinach, został przekazany w poniedziałek, 30 listopada podczas spotkania w Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych.

Zakup został zrealizowany w związku z potrzebą odtworzenia sprzętu i ubrań Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciekotach, Mąchocicach Kapitulnych oraz Woli Kopcowej, zniszczonego podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w celu ugaszenia tego pożaru. Strażacy otrzymali: ubrania specjalne - 7 sztuk; rękawice specjalne - 14 par; buty specjalne skórzane - 7 par; buty gumowe - 5 par oraz 1 radiostację nasobną i 2 węże.

Należy zaznaczyć, że zadanie to było współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dofinansowanie ze środków Funduszu jest znaczne, wynosi aż 33 214,00 zł, podczas gdy Gmina Masłów wydała na ten cel jedynie 400,00 zł.

W spotkaniu okolicznościowym, którego skład był okrojony ze względu na epidemię COVID-19, wzięli udział: senator Krzysztof Słoń, posłowie Krzysztof Lipiec i Mariusz Gosek, Małgorzata Pruś, dyrektor biura poselskiego Krzysztofa Lipca, Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Dariusz Banasik, dyrektor Biura Senatorsko - Poselskiego Zbigniewa Ziobro i Jacka Włosowicza, wójt Tomasz Lato, Piotr Zegadło, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Masłów oraz Paweł Górniak, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. Byli obecni również prezesi jednostek OSP: Sylwester Dudzik (OSP Mąchocice Kapitulne), Grzegorz Mazur (OSP Wola Kopcowa), Jarosław Papież (OSP Ciekoty).

Ochotnicze Straże Pożarne w Ciekotach, Mąchocicach Kapitulnych i Woli Kopcowej są aktywnie działającymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, w roku 2020 uczestniczyły w 149 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, stanowią ważny element zabezpieczenia operacyjnego gminy oraz powiatu kieleckiego, który jest jednym z największych w Polsce. Liczą ogółem 72 członków posiadających uprawnienia do bezpośredniego uczestniczenia w działaniach ratowniczych.

Pożar składowiska odpadów w Nowinach w dn. 19 kwietnia 2020 roku był jednym z największych i najgroźniejszych pożarów w tym roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych (ogółem 74 zastępy, 265 strażaków). Spalaniu towarzyszyły eksplozje metalowych beczek, w których znajdowały się składowane substancje. Za pośrednictwem mediów wydano ostrzeżenia o zagrożeniu toksycznymi produktami spalania zalecając mieszkańcom sąsiednich gmin niewychodzenie z domu i zamknięcie okien.
Dzięki zaangażowaniu dużej ilości sprzętu i ludzi już po 3 godzinach udało się opanować pożar. Jednak nie był to koniec akcji ratowniczo-gaśniczej, a początek ponad 30 godzinnej ciężkiej pracy strażaków związanej z dogaszaniem pożaru i zbieraniem uwolnionych substancji chemicznych. Do gaszenia pożaru zużyto 500 tysięcy litrów wody oraz 10 tysięcy litrów środka pianotwórczego.

 

źródło: www.maslow.pl

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •