Logo
Wydrukuj tę stronę

Kierowcy korzystają już z nowej drogi i obwodnicy

Kierowcy korzystają już z nowej drogi i obwodnicy

Nowa droga na odcinku Radoszyce-Łopuszno wraz z półtorakilometrową obwodnicą w Czałczynie oddana do użytku. Inwestycja obejmowała budowę 16 kilometrowej trasy wojewódzkiej nr 728. Zadanie kosztowało ponad 84 mln zł.

Kierowcy mogą korzystać z ponad półtorakilometrowej obwodnicy w Czałczynie w gminie Łopuszno. Powstała ona po południowo wschodniej stronie miejscowości. Dzięki tej inwestycji polepszy się komfort podróżujących, zaznaczył Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W ramach prac powstał 16 kilometrowy odcinek zaczynający się w Radoszycach, a kończący się w Łopuszno przy rondzie. Ponadto rozbudowano i poprawiono parametry techniczne istniejącej już drogi.

Droga wojewódzka nr 728 łączy północno-zachodnią część naszego regionu zwojewództwem mazowieckim, jest też ważnym element ciągu komunikacyjnego północ-południe.

Wartość zadania to ponad 84 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło prawie 60 mln zł. z kolei wsparcie rządowe 4,4 mln zł.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.