reklama

reklama

/>

 

/>

Fundusze na rewitalizację, podniesienie potencjału turystycznego i termomodernizację

Fundusze na rewitalizację, podniesienie potencjału turystycznego i termomodernizację Fundusze na rewitalizację, podniesienie potencjału turystycznego i termomodernizację

Gminy: Chęciny, Łagów i Masłów otrzymały w sumie prawie 8,9 miliona złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Umowy z przedstawicielami gmin podpisali we wtorek w urzędzie marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Cieszę się, że kolejne gminy z województwa świętokrzyskiego otrzymały dofinansowanie na realizację projektów związanych z termomodernizacją, rewitalizacją czy podniesieniem potencjału turystycznego. Służą one ochronie środowiska, a także sprawiają, że miasteczka stają się atrakcyjniejsze dla turystów – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Jak dodaje wicemarszałek Renata Janik – Łączna kwota dofinansowania dla projektów to blisko 8, 9 mln zł. Są to środki, które pochodzą z oszczędności oraz korzystnego kursu euro.

Gmina Masłów otrzyma ponad 2,8 mln zł dofinansowania w ramach Działania 12.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy w Masłowie. Koszt całkowity projektu to ponad 3,5 mln zł. Celem głównym projektu jest realizacja działań służących ochronie środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie termomodernizacji.

Gmina Chęciny realizować będzie projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Koszt całkowity projektu to ponad 14,5 mln zł, a dofinansowanie unijne prawie 4,2 mln zł. Inwestycja polegać będzie na utworzeniu Parku Miejskiego w Chęcinach na terenach po byłej ubojni. 

Podnieść atrakcyjność turystyczną będzie chciała również gmina Łagów poprzez realizację projektu „Historia w kamieniu zaklęta – wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów” w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”. Koszt całkowity projektu to ponad 2,1 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 1,8 mln zł. W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie fragmentu rynku w Łagowie, na którym utworzony zostanie punkt promocyjno-informacyjny oraz „Głaz Georóżnorodności”, odnowienie obiektów, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków oraz utworzenie „Mini Parku Georóżnorodności” (na który złożą się lapidarium petrograficzne, składające się z bloków/okazów skał, wkomponowanych w zaprojektowane ogrody skalniaki, miejsca z obiektami dziedzictwa kulturowego i elementy „geologii na wesoło”). 

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •