Logo
Wydrukuj tę stronę

Barwny świat Moniki Ciapciak na wystawie w „Szklanym Domu”

Barwny świat Moniki Ciapciak na wystawie w „Szklanym Domu” Barwny świat Moniki Ciapciak na wystawie w „Szklanym Domu”

W poniedziałek 30 maja o godz. 14:30 zapraszamy do Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” na wernisaż wystawy Moniki Ciapciak "Sercem malowane", który odbędzie się w ramach spotkania z okazji Dnia Matki organizowanego wspólnie ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Monika Ciapciak urodziła się 2 listopada 1976 roku w Kielcach. W rodzinnym mieście uczęszczała też do Szkoły Specjalnej, którą ukończyła w 1992 roku. Tu również rok rozpoczęła dalszą edukację na Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej. Od grudnia 2020 zatrudniona jest w Zakładzie Aktywności Zawodowej – Manufaktura Pietraszki, mieszczącym się w kieleckiej dzielnicy Białogon.

Wielką pasją Moniki stało się malarstwo. W nim znalazła sposób wyrażania siebie, swoich emocji i poczucia estetyki. Malować zaczęła w 1990 roku pod kierunkiem nieżyjącej już Krystyny Ściwiarskiej – instruktorki plastyki w kieleckim WDK, gdzie Monika brała udział w zajęciach Świętokrzyskiego Klubu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. To właśnie Pani Krystyna odkryła jej wyjątkowy talent.

Nie ingerując w jego naturalność i swoistość przekazu doskonaliła przez blisko 30 lat warsztatowe umiejętności swojej podopiecznej. Po śmierci Krystyny Ściwiarskiej opieką artystyczną objęła Monikę Pani Katarzyna Kowalewska z WDK w Kielcach. Monika najchętniej maluje kwiaty, ptaki i pejzaże.
Wypracowała swój bardzo charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny styl. Jej obrazy przemawiają do widza ciepłem barw i radosnym nastrojem, budującym w odbiorcy pozytywne widzenie świata i otaczającej przyrody. Warto wspomnieć, że drugą wielką pasją Moniki jest taniec.

Od wielu lat występuje z Zespołem Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech”, który skupia dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z „Uśmiechem” Monika odniosła również wiele sukcesów na krajowych i zagranicznych festiwalach i przeglądach artystycznych.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.