reklama

reklama

/>

reklama

/>

Podpisano kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych

Podjęte przez władze gminy Pierzchnica kolejne działania w sprawie pozyskania dodatkowych środków unijnych na inwestycje na terenie Gminy Pierzchnica zakończyły się sukcesem.

27 lutego 2014 roku gmina Pierzchnica podpisała ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pierzchnianka – Etap II”. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 984 841,43 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 202 260,00 zł - co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych operacji.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, gmina 27 marca 2014 roku podpisała umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1 352 803,57 zł, obejmującego wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 2 653,90 mb. Termin wykonania zadania to 31 marca 2015r.

Natomiast 24 marca 2014 roku gmina Pierzchnica podpisała ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie dwóch inwestycji, w ramach operacji pn. „Utworzenie Centrów Aktywności Lokalnej w miejscowościach Gumienice i Pierzchnica”.

Podpisana umowa opiewa na kwotę 320 875,69 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

W Gumienicach zostanie przeprowadzony kompleksowy remont remizy OSP, obejmujący m.in. przebudowę pomieszczeń wewnątrz, wydzielenie sanitariatów, zaplecza kuchennego, wymianę instalacji elektrycznej, podłóg, wykonanie zbiornika na ścieki, ocieplenie budynku z wykonaniem nowej elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Gmina Pierzchnica już podpisała umowę z wykonawcą tego zadania – prace zakończą się do 30 czerwca 2014 roku,  a ich koszt to 170 013,10 zł.

W Pierzchnicy także trwają już prace przy utworzeniu Centrum Aktywności Lokalnej w budynku obok Urzędu Gminy, a wykonawca wyłoniony w przetargu za kwotę 132 000,00 zł zakończy prace do 31 maja 2014r.

W ramach tego zadania zostanie przebudowany dach, pomieszczenia wewnątrz, zostaną wykonane nowe instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, zostanie wykonane odwodnienie budynku, przyłącza wodno–kanalizacyjne oraz wymienione przyłącze sieci cieplnej. W budynku tym powstanie także ogólnodostępny szalet, który niewątpliwie jest inwestycją bardzo potrzebną dla wszystkich mieszkańców.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •