Logo
Wydrukuj tę stronę

W Radoszycach mają Ośrodek Zdrowia z na miarę XXI wielu

W Radoszycach mają Ośrodek Zdrowia z na miarę XXI wielu

- Mieliśmy sytuację trudną z naszym ośrodkiem. Ośrodek Zdrowia nie spełniał warunków i groziło nam zamknięcie – mówił burmistrz Radoszyc Michał Pękala.

- Warunki pracy poprawią się wyraźnie. Obiekt, który został oddany spełnia wysokie standardy. Mając takie warunki lokalowe i taki personel jestem pewna, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi na wysokim poziomie – powiedziała Halina Budkowska dyrektor ZOZ w Radoszycach.

- W Ośrodku Zdrowia będzie przyjmowanych około 7 tysięcy pacjentów. Stara część tego ośrodka będzie wykorzystana na rehabilitację – mówił podczas uroczystego otwarcia ośrodka marszałek Adam Jarubas.

- Wiele lat czekaliśmy na ten obiekt. Mam nadzieję, że nowa perspektywa pozwoli na to, że Radoszyce będą się starać o lepsze kontrakty w NFZ – mówiła na Agata Binkowska członek zarządu województwa świętokrzyskiego.

Źródło: iTV Sejmik Kielce

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.