reklama

/>

Rozpoczęła się inwestycja w Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Końskich

Rozpoczęła się inwestycja w Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Końskich

W ramach projektu „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”, na terenie miasta zrealizowana zostanie budowa centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego pełniącego funkcję węzła przesiadkowego.

W tym celu zrealizowana została przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych, przebudowa przyległych skrzyżowań na mniej kolizyjne oraz budowa ul. Mostowej, która umożliwia połączenie centrum miasta, w tym planowanego centrum przesiadkowego z układem komunikacyjnym znajdującym się po wschodniej stronie gminy. Aby realizacja projektu była jak najbardziej przyjazna użytkownikom, mieszkańcom gminy dla których realizowany jest projekt założono także modernizację istniejącej bazy przystankowej poprzez jej doposażenie w nowe wiaty przystankowe.

Projekt zakłada również zakup autobusów o napędzie niskoemisyjnym, które wg założeń kursować będą na trasach łączących najważniejsze pod względem natężenia ruchu i potrzeb miejsca na mapie gminy. Wyznaczone linie komunikacyjne łączyć będą również miejscowości gdzie dotychczas nie odbywa się zorganizowana komunikacja autobusowa. W ramach projektu zostanie przeprowadzona także kampania promująca ekologiczny transport publiczny.

Działania Gminy Końskie uzyskały wsparcie w postaci dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański podpisał umowę dla projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”, według której Urząd Marszałkowski przekaże Gminie Końskie ponad 7 milionów złotych m.in.: na zakup autobusów, budowę dworca, wymianę przystanków, nowe połączenia komunikacyjne, budowę ulicy Mostowej. Nieco ponad 1,2 mln złotych dołoży gmina.
Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec lipca 2019 r.

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na budowę dalszego odcinka ul. Mostowej od skrzyżowania z ul. Zieloną i Młyńską do ul. Odludnej w Rogowie. Budowa
przewiduje przebudowę skrzyżowania ul. Zielonej i Młyńskiej oraz budowę ronda.

Źródło: UMiG Końskie

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •