Logo
Wydrukuj tę stronę

Jak to się robi…

Jak to się robi…

Jest ich dziewięcioro. Są absolutnie najlepsi z najlepszych. Uczą się świetnie, w swoich szkołach nie mają sobie równych. Prymusi nad prymusami. W Starostwie Powiatowym w Końskich zarząd powiatu spotkał się z uczniami, dyrektorami i rodzicami, by podziękować za wyniki w nauce, które pozwoliły otrzymać stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Zarząd Powiatu Koneckiego spotkał się ze stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
Ci uczniowie to Maciej Dziuba z II LO w Końskich i Paweł Wesołowski również z II LO. Podczas uroczystości dyrektorzy poszczególnych placówek nie skąpili pochwał swoim podopiecznym.

Dla władz powiatu tacy uczniowie to skarb, dlatego już dzisiaj włodarze powiatów zabiegają o to, by po skończonej nauce prymusi wrócili do Końskich.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 3 600 złotych. Stypendystami zostali: Maria Balińska, Technikum numer 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Końskich, Hubert Charaziński, Technikum numer 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Końskich;, Sylwia Grubarek, I Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich; Marcel Jakubowski, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie; Dawid Mróz, Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Stąporkowie, Aleksandra Piekarska, Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Aleksandra Zmieniecka, II Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.