reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Są utalentowani, młodzi i wiedzą czego chcą. Kim są koneccy stypendyści?

Są utalentowani, młodzi i wiedzą czego chcą. Kim są koneccy stypendyści?

Średnie ponadprzeciętne, finały olimpiad przedmiotowych i plany wybiegające daleko w przyszłość, wszystko to wyróżnia koneckich uczniów, którzy w środę odebrali stypendia naukowe za wybitne osiągnięcia.

W Końskich zawsze wręczenie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej oraz Premiera Rady Ministrów celebrowane jest podniośle. Nie inaczej było i tym razem. Na uroczystość zaproszenie przyjął wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W koneckich liceach od  lat możemy znaleźć wielu stypendystów. Ich średnie są imponujące. Dyrektorzy tych placówek są bardzo zadowoleni ze swoich uczniów.

Koneccy stypendyści, to uczniowie dla których nauka jest przyjemnością. Znajdują czas na życie poza szkołą, choć jak sami przyznają, nauka sprawia im ogromną przyjemność.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy spełnianie planów, które sobie wytyczyli.

Stypendiami Prezesa Rady Ministrów wyróżnieni zostali:
Weronika Sapieja z I LO
Agnieszka Trojanowska II LO
Karol Krupa ZSP w Stąporkowie
Dawid Mróz ZSP w Stąporkowie
Arkadiusz Janus ZSP nr 1 w Końskich
Mateusz Wysokiński ZSP nr 3 w Końskich
Aleksandra Rudalska ZDZ w Końskich

Kim są stypendyści?

WERONIKA SAPIEJA jest uczennicą klasy IIIA - humanistycznej w I LO im. KEN.
W ub.r. szkolnym uzyskała najwyższą średnią w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 5,86
i najwyższą średnią w wyniku klasyfikacji śródrocznej w bieżącym r.sz.-5.57. Już od najmłodszych lat wykazywała duże zainteresowanie nauką oraz rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań. W okresie nauki w gimnazjum brała udział w licznych konkursach przedmiotowych: z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka niemieckiego. Osiągała znaczące sukcesy w tych konkursach: I miejsce w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie, Prawie i Regionie,  zdobyła tytuł laureata XIV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjum woj. świętokrzyskiego, tytuł laureata XIII Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum woj. świętokrzyskiego oraz  tytuł laureata XV Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum woj. świętokrzyskiego.

Podczas nauki w liceum nie zwalnia tempa i wciąż osiąga wysokie wyniki w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych: udział w zawodach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej w r. szkolnym 2018/19 i awans do III etapu IV edycji tej olimpiady (względy zdrowotne), udział w zawodach II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego tytuł laureata konkursu Sprachdoktor w 2018r, tytuł laureata konkursu Deutschfreund w 2018r i 2019, wyróżnienie w XXV Konkursie Literackim ,,Ikarowe Strofy'', III miejsce w konkursie eseistycznym ,,Smartfon - moja miłość?'', IV miejsce w etapie diecezjalnym XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej,
Weronika interesuje się literaturą. Lubi czytać książki, szczególnie z gatunku fantasy, ale także powieści sensacyjne i kryminały, zarówno współczesne, jak i klasyczne. Jej ulubiona dziedzina wiedzy to historia. Najbardziej fascynuje ją epoka starożytna. Interesuje się również mitologiami różnych kultur, na przykład grecką, nordycką, egipską czy słowiańską.
AGNIESZKA TROJANOWSKA
Uczy się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich w klasie
o profilu matematyczno-fizycznym. Wybór takiej klasy wynikał z jej zainteresowań przedmiotami ścisłymi. Ponadto jej pasją jest czytanie powieści i książek o tematyce historycznej. W wolnych chwilach lubi też słuchać muzyki, szkicować i malować.
Osiągnięcia:
•    II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Kraje Wschodu” (gimnazjum),
•    II miejsce w województwie w ogólnopolskim konkursie matematycznym MAT 2019,
•    Tytuł finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych: matematyka (2017), fizyka (2018), historia (2017 i 2018), język polski (2017 i 2018),
•    Tytuł laureata w wojewódzkim konkursie humanistycznym (2015).

KAROL KURP 2 klasa LO ZSP Stąporków:
Oceny celujące:
•    Język niemiecki
•    Język rosyjski
•    Historia
•    Wiedza o społeczeństwie
•    Geografia
•    Chemia
•    Fizyka
•    Wiedza o kulturze
•    Informatyka
•    Religia
Średnia ocen: 5,625
Realizuje rozszerzenie z biologii, chemii i matematyki. Ponieważ uwielbia język niemiecki chciałby kontynuować naukę na kierunku medycznych w Monachium. Jego wielką pasją jest muzyka. Jest członkiem zespołu  muzycznego „Kielecczyzna”, z którym od trzech lat koncertuje po całej Polsce
i z którym zdobył I miejsce w konkursie  kolęd i pastorałek w Będzinie ,oraz I miejsce na przeglądzie pieśni wielkopostnych na Świętym Krzyżu. Udziela się w realizacji projektów szkolnego koła wolontariatu.

DAWID MRÓZ 3 TI ZSP Stąporków:
Oceny celujące:
•    Geografia
•    Systemy operacyjne
•    Praktyka zawodowa
•    Religia
•    Witryny i aplikacje internetowe
Średnia ocen: 5,222
Uczeń interesuje się informatyką i wszystkim, co jest z nią związane. Na bieżąco śledzi nowinki techniczne. Lubi oglądać seriale komediowe, a od niedawna pasjonuje się rysowaniem.
W ramach projektu Erasmus + brał udział w zagranicznych praktykach zawodowych
w Bolonii. Po udanych praktykach otrzymał ceniony w całej Unii Europejskiej certyfikat Europass Mobilność. Jest to już jego drugi certyfikat. Posiada już certyfikat szkolenia AUTOCAD, który udało się otrzymać dzięki realizowanemu projektowi w szkole „Nowa jakość kształcenia efektem zatrudnienia”. Obecnie przygotowuje się do wyjazdu na Kretę na drugi projekt Erasmus +. Dzięki dodatkowym zajęciom z języka angielskiego doskonali swoje umiejętności językowe.
W przyszłości chciałby pójść na studia informatyczne, a później pracować w firmie IT.

ARKADIUSZ JANUS - jest uczniem 4 klasy o profilu Technik Informatyk. Chętnie angażuje się w różne akcje szkolne jak np. organizacja turniejów sportowych lub e-sportowych, bierze udział w konkursach i wyjazdach organizowanych przez szkołę oraz zachęca uczniów do wyboru ZSP Nr 1 w Końskich na spotkaniach promujących. Zawsze stara się służyć pomocą, czy to kolegom i koleżankom z nauką, czy nauczycielom np. podczas przygotowań do akademii.

Interesuje się technologią (z naciskiem na programowanie), naukami społecznymi, dietetyką
i sportem. Wolny czas głównie poświęca na aktywny wypoczynek i rozwijanie wiedzy z aktualnie interesującego go tematu, przy czym zazwyczaj towarzyszy mu muzyka.
Zdał:
- Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.12. Montaż
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, z wynikiem części pisemnej: 68% i części praktycznej: 98%.

- Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, z wynikiem części pisemnej: 93% i części praktycznej 94%.

Ukończył 3 kursy w ramach Akademii CISCO:
- „NDG Linux Essentials”
- „Introduction to Cybersecurity”
- „IT Essentials: PC Hardware and Software”.

Brał udział w projekcie pn. „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” który był zakończony miesięcznym stażem i dzięki niemu również ukończył szkolenie „ABC sieci komputerowych” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich.
Otrzymał wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim pod hasłem: „Ocal od zapomnienia Żołnierzy Wyklętych”.  
Brał udział w projekcie pn. „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół
Poprzedni rok szkolny ukończył ze średnią: 5.85.

MATEUSZ WYSOKIŃSKI jest uczniem klasy IV o profilu informatycznym. Uczeń jest bardzo zainteresowany przedmiotami zawodowymi, szczególnie aplikacjami internetowymi, sieciami komputerowymi. Główne zainteresowania ucznia to tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS, topologie sieci, technologie sieciowe, projektowanie sieci. Uczeń uczestniczy w dodatkowych zajęciach informatycznych, zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego. Uczeń posiada certyfikat: Cisco, ECDL Base.

Szczególnie interesują go zagadnienia związane z informatyką, ale z pozostałych przedmiotów osiąga bardzo dobre wyniki (w poprzednim roku szkolnym osiągną średnią ocen
w wysokości 5,57). Udziela pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce przedmiotów ścisłych. Interesuje się również piłką nożną gra w klubie piłkarskim GLKS Fałków, bierze udział w rozgrywkach piłkarskich w szkole, a także w rozgrywkach w tenisa stołowego. Uczeń interesuje się elektroniką konstruowaniem urządzeń elektronicznych. Wzorowo wykonuje swoje obowiązki jest bardzo systematyczny. Jest niezwykle zmotywowany do zdobywania wiedzy zwłaszcza z dziedziny informatycznej. Jego zaangażowanie i dociekliwość w szukaniu rozwiązania problemu jest bardzo mocną stroną.

Otrzymał stypendium skierowane do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego
w ramach projektu „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” w ramach RPO województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W przyszłości zamierza dalej rozwijać swoją informatyczną wiedzę na studiach wyższych.

ALEKSANDRA RUDALSKA - jest uczennicą klasy drugiej Niepublicznego Technikum Zawodowego w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Kształci się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Aktywnie uczestniczy w zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych. Wzorowo uczęszcza do szkoły, chętnie się uczy, pomaga innym uczniom w nauce, bierze udział w konkursach. Jest uczennicą pilną i systematyczną, swoją postawą pozytywnie wpływa na innych uczniów. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen: 5,10.

Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej:

Maciej Dziuba II LO w Końskich
Mikołaj Grzebieluch II LO w Końskich

MACIEJ DZIUBA
Najważniejsze osiągnięcia Międzynarodowe:
1.    Brązowy medal zdobyty w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej  (Brazylia 2017).
2.    Złoty medal w zawodach indywidualnych zdobyty podczas X Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej (Austria 2016).
3.    Złoty medal w zawodach indywidualnych zdobyty podczas XII Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej (Polska 2018).
4.    Pierwsze miejsce w Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.
5.    Srebrny medal wraz z kolegami z reprezentacji krajowej w międzynarodowych zawodach podczas X oraz XII Środkowoeuropejskiej Olimpiady Matematycznej.
6.    W zawodach drużynowych Nabój – jako zespół II LO w Końskich – drugie miejsce
w Europie oraz pierwsze miejsce w kraju.
7.    Reprezentant kraju w zawodach Romanian Master of Matematics oraz Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych.
Krajowe:
8.    Laureat LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX  Olimpiady Matematycznej.
9.    Wielokrotny laureat ogólnopolskich konkursów matematycznych Kangur, MAT.
10.    Maciej został objęty programem dla najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów
z Polski południowej. Wydział Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przydzielił mu w drugiej klasie indywidualnego opiekuna z zakresu teorii grup, a w trzeciej klasie
z analizy matematycznej.
11.    Wykładowca w grupie zaawansowanej podczas III konferencji Matematycznej TRIMAT (Gdynia).
12.    Reprezentant województwa świętokrzyskiego na V, VI, VII Kongresie Młodych Matematyków.
13.    Uczestnik wielu olimpijskich obozów naukowych, w ostatnich latach jako kadra merytoryczna.
14.    Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej.

MIKOŁAJ GRZEBIELUCH
Najważniejsze osiągnięcia:
1.    Finalista LXVIII Olimpiady Matematycznej oraz laureat LXX Olimpiady Matematycznej.
2.    W zawodach drużynowych Nabój – jako zespół II LO w Końskich - drugie miejsce w Europie
oraz pierwsze miejsce w kraju.
3.    Wielokrotny laureat konkursów Mat oraz Kangur Matematyczny.
4.    Mikołaj został objęty programem dla najbardziej uzdolnionych matematycznie uczniów z Polski południowej. Wydział Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przydzielił mu indywidualnego opiekuna z zakresu analizy matematycznej.
5.    Reprezentant województwa świętokrzyskiego na VI, VII Kongresie Młodych Matematyków.
6.    Uczestnik wielu olimpijskich warsztatów i obozów naukowych.
Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •