Logo
Wydrukuj tę stronę

Zakłady Aktywności Zawodowej z dofinansowaniem samorządu województwa

Zakłady Aktywności Zawodowej z dofinansowaniem samorządu województwa

Blisko półtora miliona złotych z budżetu województwa świętokrzyskiego otrzyma sześć działających w naszym regionie Zakładów Aktywności Zawodowej. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele placówek podpisali umowy w sprawie udzielania dotacji na swoją działalność w 2021 roku.

Obecnie w regionie działa sześć Zakładów: trzy na terenie Kielc a także w Stykowie, Końskich i Sandomierzu.
Jak zaznacza wicemarszałek Renata Janik – w grudniu 2020 roku, po sześcioletniej przerwie, powstały w naszym regionie dwa nowe Zakłady Aktywności Zawodowej – w Kielcach i Sandomierzu. Zatrudniono tam 242 osoby z niepełnosprawnościami.

Przekazane środki stanowią wkład Samorządu Województwa w działalność placówek, które funkcjonują także w oparciu o środki własne oraz pieniądze pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Caritas Diecezji Kieleckiej jako organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach otrzymał 170 tysięcy złotych - mówi ks. Stanisław Słowik – dyrektor naczelny instytucji.

- Fundacja "Gramy z Tobą" z otrzymanych środków w wysokości 160 tysięcy złotych, będzie mogła, między innymi, pokryć koszty wynagrodzenia zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych - informuje ks. Witold Janocha – prezes fundacji.

- Głównym celem Zakładów Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, która pozwoli osobom z niepełnosprawnościami uzyskać nowe umiejętności i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich otrzymał dofinansowanie w kwocie 213 tys. zł

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.