Logo
Wydrukuj tę stronę

W koneckim „Sześciogrodzie” powstanie świetlica

W koneckim „Sześciogrodzie” powstanie świetlica

Jest działka. Jest porozumienie. Czas na działanie. Gmina Końskie podpisała porozumienie z sołtysami sześciu miejscowości tzw. „Sześciogrodu” na budowę świetlicy. Czas realizacji tej inwestycji jest niesłychanie szybki, a pierwsze oznaki zagospodarowania terenu będą widoczne jeszcze w tym roku, gdy na działce powstanie altana.

Gmina Końskie w miejscowości Piła, pozyskała działkę z Regionalnych Lasów Państwowych, na której ma w przyszłym roku stanąć wspólna świetlica dla mieszkańców tzw. „Sześciogrodu”, który tworzą miejscowości Czerwony Most, Piła, Koczwara, Pomyków, Szabelnia i  Górny Młyn.
W poniedziałek podpisano porozumienie o współpracy z sołtysami wspomnianych miejscowości. W budżecie gminy mają zostać także zabezpieczone środki na ten cel.

W opinii przewodniczącego Rady Miasta w Końskich, powstanie budynku dla OSP właśnie w tym miejscu, jest kompletnie niepotrzebne.
Przedstawiciele koneckiego „Sześciogrodu” przed podpisanie porozumienia wyrazili podziękowania za przekazanie terenu pod inwestycję, a świetlica, która w tym miejscu powstanie jest bardzo potrzebna.
Na działce docelowo ma się znaleźć trzy obiekty.

Wszystkie te elementy wkomponowują się w układ tej działki, która jest bardzo atrakcyjnie położona. Inwestycja związana z powstanie świetlicy w tym miejscu ma zostać zakończona w 2022 roku.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.