reklama

/>

Budżet powiatu koneckiego został uchwalony

Budżet powiatu koneckiego został uchwalony Budżet powiatu koneckiego został uchwalony

Podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Końskich uchwalono budzet na 2022 rok. Obrady, w których uczestniczyło 21 radnych przeprowadzono w trybie hybrydowym, część radnych uczestniczyła w sposób zdalny, a część w sali obrad. Po oficjalnym otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego Zbigniewa Kowalczyka, przyjęto porządek obrad. Następnie starosta Grzegorz Piec przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Głównym tematem tego posiedzenia było uchwalenie budżetu Powiatu Koneckiego na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2021-2026.
 
Podstawowe założenia budżetu i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przedstawiła Edyta Drążkiewicz - skarbnik powiatu. Radni przyjęli uchwały w proponowanym brzmieniu. Następnie sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty odczytał jej przewodniczący radny Wojciech Owczarek. Kolejne punkty obrad obejmowały przyjęcie uchwały dotyczących zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich i rozpatrzenia złożonych skarg. Ważnym punktem było również uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Końskich na nadchodzący rok oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na najbliższe dwanaście miesięcy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Końskich

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •