reklama

/>

Gmina Pińczów z rządową promesą

Promesę na dofinansowanie remontów dróg gminnych, w wysokości 246 000 zł, otrzymała gmina Pińczów. W środę w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji wręczył promesy władzom powiatów i gmin.

W ramach przyznanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w powiecie pińczowskim zmodernizowane zostaną dwie drogi. Dzięki rządowemu wsparciu , przewiduje się dofinansowanie na zadania:
1. Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. Nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I;
2. Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167, dł. 167,0 mb.

Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •