reklama

reklama

/>

Wsparcie dla remontów dróg w gminie Pińczów. Większość prac ruszy niebawem.

Wsparcie dla remontów dróg w gminie Pińczów. Większość prac ruszy niebawem.

W Pińczowie zakończył się remont ulicy Żwirki i Wigury. Nową nawierzchnię położono tam na odcinku ponad czterystu metrów. 9 lipca inwestycja uzyskała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków nawalnego deszczu z sierpnia 2018 roku. Wysokość dofinansowania to ponad 208 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe pokrywa aż 80% kosztów remontu. Wkład własny gminy to 52 tysiące złotych.

Z tych samych środków dofinansowana zostanie również przebudowa drogi w Zakrzowie. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów uzyskał także akceptację dla kolejnych dotacji. Dzięki wsparciu z budżetu państwa modernizację przejdzie ulica Nowy Świat na długości 260 metrów, na odcinku od ul. Wdowiej do 3 Maja. Łączny koszt zadania to 1 330 000, 00 zł

Mieszkańcy doczekają się tu nowego asfaltu i chodnika. Powstanie też 44 miejsc postojowych. Konieczna będzie przebudowa kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia ulicznego. Docelowo planowany jest tu ruch dwukierunkowy. Ma to usprawnić komunikację w okolicach budynku Urzędu Miejskiego i Sądu Rejonowego w Pińczowie.
Dofinansowanie uzyska także przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Legionistów.

W miejscu, które często się korkuje powstanie rondo. Łączny koszt zadania to 2 100 000, 00 zł. Projekt uwzględnia też powstanie ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pałęki do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą.

Dzięki wsparciu, które oferuje Urząd Wojewódzki w Kielcach możliwa będzie także rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie na docinku ponad 8oo metrów. Koszt tej inwestycji to 5 000 000, 00 zł

Powstanie tu nowy chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni lub zatoką postojową, konieczna będzie też budowa stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych i osobowych. Remont przejdzie także kanalizacja deszczowa.

Wsparcie uzyska też budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość w miejscowości Stara Zagość gm. Pińczów. Długość odcinka – 862 metry. Łączny koszt zadania – 1 400 000, 00 zł

Przy realizacji inwestycji zapewnione zostaną badania archeologiczne w formie badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego. Wykonanie drogi usprawni komunikację pomiędzy dwiema gminami, skróci czas przejazdu, usprawni dojazd do pół uprawnych, łąk i zabudowy zagrodowej.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •